Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

Beyond boundaries

03 september 2019

Därför är innovation nyckeln till konkurrenskraft och tillväxt i APAC

Globala marknader genomgår dramatiska och allt snabbare förändringar. Mellan 2007 och 2017 blev mer än hälften av alla bolag i indexet S&P 500 omsprungna och utslagna av nykomlingar. I den här rapporten pekar Business Sweden på en entydig trend – framtidens marknadsledare kommer vara de företag som både utformar och styr över agila nätverk, där nya värden skapas genom att identifiera, använda och kombinera externa kompetenser.

Business Sweden visar med denna analys att morgondagens stjärnbolag kommer vara de aktörer som tar en framträdande roll i utformandet av agila nätverk. Dessa företag kommer att bli experter på att identifiera, använda och kombinera externa kompetenser.

För att bli framgångsrik krävs förmågan att bygga en nätverksorganisation och förmedla narrativ som engagerar relevanta externa partners. Företagen kommer dessutom att behöva investera i stärkt koordineringskapacitet och förmågan att hantera kritiska informationsflöden.

Studien som Business Sweden har genomfört visar att bland Sveriges 30 största exportbolag har endast en handfull investerat i nätverksbaserade organisations-modeller. Vår slutsats är därmed att merparten av dessa företag står oförberedda inför kommande utmaningar.

Rapporten har medförfattats av Business Swedens kontor i Indien. Rönen som presenteras är baserade på samtida forskning i nätverksdynamik, globala innovationsdrivna ekosystem samt förstahandserfarenhet från att arbeta med kunder i innovationsprojekt i utvecklingsmarknader. Genom att lansera den nya innovationsmetodiken ”The UNNATI way” har Indien-teamet – tillsammans med företag som AstraZeneca, Volvo, Fortum och IKEA – iscensatt innovationsutmaningar som ett led i att positionera våra svenska stjärnbolag som nyckelpartners i de nya nätverken. Lärdomarna från arbetsmetodiken presenteras som en fallstudie i denna globala trendrapport. 

Rapporten är på engelska.