Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Polen: Möjligheter inom hälso- och sjukvård

Den polska hälso- och sjukvårdssektorn kommer att dra nytta av EU-medel under innevarande programperioden för att täcka starkt växande demografiska och epidemiologiska behov i samhället.

Under 2018 planerar polska sjukhus öka sina utgifter med 15 procent. Investeringarna kommer att omfatta infrastruktur, inköp av ny medicinsk utrustning och IT-system, som delvis kommer att finansieras med EU-medel. Områden som prioriteras i den innevarande programperioden omfattar akutmedicin, diagnostik och behandling av cancer, livsstilsrelaterade sjukdomar, barnsjukvård samt äldreomsorg. Allt större potential för investeringar uppmärksammas också inom den privata hälsosektorn. Privata utgifter uppskattas växa med i genomsnitt 4 procent om året och utgör i nuläget nästan en tredjedel av alla utgifter inom den polska hälsovården.

Marknaden för medicinteknik i Polen är den andra största i Centraleuropa och förväntas växa med nästan 6 procent om året. Den lokala efterfrågan tillgodoses nästan uteslutande av importerade produkter, där efterfrågan på medicinteknik av hög kvalitet ökar med tillväxten av den privata sektorn. Det bidrar till starkt växande import.

Business Sweden har utfört en marknadsstudie av den polska hälso- och sjukvårdssektorn och identifierat affärsmöjligheter för svenska företag främst inom akutmedicin och barnsjukvård, utveckling av telemedicin som effektivt verktyg för äldreomsorg och rehabilitering samt stöd för cancerbehandling.   

Dokumentinformation
Datum: 14 dec 2017
Storlek: 1,6 MB(pdf)
Ladda ner