Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

Think big. Grow smart

20 juni 2017

Think big. Grow smart

Indonesiens unga befolkning utgör kärnan i den starka tillväxt som landet har haft de senaste femton åren. Mellan 2014 och 2020 kommer fler än 53 miljoner invånare att ha avancerat till medelklass i Indonesien vilket innebär många möjligheter för företag som vill expandera i landet.

Trots att Indonesien är ett land som erbjuder utmaningar så har den nya regeringen under president Joko Widodo startat en ambitiös reformagenda med målet att ta itu med problem såsom korruption, byråkrati, och en brist på talanger. Målet med reformerna är att förbättra affärsklimatet och göra det enklare för utländska företag att göra affärer i Indonesien.

Svenska företag lyckas i Indonesien när de planerar för långsiktig tillväxt genom att  satsa på sina medarbetare och aktivt arbeta tillsammans med landets officiella sektor. En svensk värdegrund bestående av öppenhet och tolerans utgör strategiska tillgångar för företagens dagliga verksamhet såväl som i kontakt med den offentliga sektorn. Svenska företag Business Sweden talat med poängterar behovet av att aktivt arbeta med sitt lokala nätverk för att bygga starka och långsiktiga affärsrelationer, vilket är avgörande för att lyckas med affärer i Indonesien.

Business Sweden har med startpunkt i de i Indonesien verksamma svenska företagens erfarenheter författat rapporten Think Big, Grow Smart. I rapporten beskrivs vanliga utmaningar som möter svenska företag i Indonesien samt exempel på hur de överkommits. I rapporten ger även svenska företag i Indonesien sin syn på hur man lyckas långsiktigt i Indonesien samt vilka områden som framgent kommer att erbjuda intressanta möjligheter för expansion.

Varumärket Sverige har gott renommé i Indonesien men Sverige är underrepresenterat när det gäller direktinvesteringar och affärsnärvaro. Med rapporten Think Big, Grow Smart hoppas vi att fler företag frågar ”hur” istället för ”om” de ska expandera i och till Indonesien, världens tredje största demokratiska land räknat till befolkning samt världens åttonde största ekonomi. 

Handelssekreterare Anders Wickberg om studien (engelska):

en bild