Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Peru - en blomstrande ekonomi och marknad att erövra

Peru är bland de få länder i Latinamerika som kan visa makroekonomisk och politisk stabilitet i kombination med hög ekonomisk tillväxt under en längre tid.

Peru är bland de få länder i Latinamerika som kan visa makroekonomisk och politisk stabilitet i kombination med hög ekonomisk tillväxt under en längre tid. Peru har varit en av de snabbast växande ekonomierna i Sydamerika i 15 år med en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 6 % (BNP ökade fyrfaldigt mellan 2000-2015), även om den har dämpats till c:a 4 % under de senaste åren på grund av lägre internationell efterfrågan och priser av råmaterial.

Peru är en intressant exportmarknad för Sverige och nuvarande nivån av varuexport (främst B2B) har potential att öka avsevärt. Perus relativt unga befolkning på 31 miljoner invånare medför också en stor adresserbar konsumentmarknad. Business Sweden täcker Peru med ett team av rådgivare baserade i Chile som har god marknadskännedom och praktisk erfarenhet av att utveckla svenska företag i Peru. För närvarande finns det runt 70 svenska företag verksamma i Peru.

2021 markerar 200-årsjubileum av Perus självständighet. Den nya regeringen under ledning av president Pedro Pablo Kuczynski (PKK) har slagit fast att Peru ska bli en fullvärdig OECD medlem i samband med detta. Regeringen vill därför attrahera privata eller offentliga-privata investeringar, som ska bidra till högre tillväxt och lösa strukturella flaskhalsar (utbildning, infrastruktur, informell ekonomi och låg produktivitet).

I Business Swedens företagsenkät ”Business Climate Survey” konstaterades att 100 % av de svenska företagen anser att verksamheten och investeringsklimatet kommer att förbli attraktivt stabila eller förbättras under de närmaste tre åren, medans ett av fyra företag räknar med en betydligt mer gynnsam miljö 2018/19.

Som en del av återöppnandet av den svenska ambassaden i Lima arrangerade Business Sweden en Team Sweden företagsdelegation under ledning av EU- och handelsminister Ann Linde. Business Sverige publicerade i samband med detta en kortfattad marknadsguide till Peru som är nedladdningsbar här.

Dokumentinformation
Datum: 9 maj 2016
Storlek: 825,8 KB(pdf)
Ladda ner