Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Brasilien: Möjligheter inom olja och gas

Olje- och gasindustrin är en nyckelsektor för den brasilianska ekonomin. Växande produktion och investeringar för att öka raffinaderikapacitet i kombination med hög efterfrågan och investeringar i ny teknik och effektiva lösningar, gör den brasilianska olje- och gassektorn attraktivt för svenska leverantörer. Petrobras, ett delvis statligt bolag, är den största aktören i branschen, med närvaro både uppströms och nedströms i oljekedjan. Den senaste tidens korruptionsskandal har bidragit till politisk och ekonomisk minskad kredibilitet. En stor utredning, så kallat Lava Jato, anses vara ett viktigt steg för att uppnå en mer transparant och etisk affärskultur i Brasilien. Som en följd av den finansiella oron har Petrobras avyttrat en del tillgångar, vilket har föranlett andra utländska aktörer att komma in på marknaden. Statoil gör exempelvis stora investeringar kring Carcará pre-salt oljefyndighet.

Vill ni veta mer om olja- och gas industrin och affärsmöjligheter för er i Brasilien? Ladda ner vår presentation här eller kontakta oss för vidare diskussion.

Dokumentinformation
Datum: 10 nov 2015
Storlek: 1,4 MB(pdf)
Ladda ner