Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ryssland: Marknadsutsikter 2018

Den ryska marknaden ligger nu vid ännu en brytpunkt. Situationen kan förvärras av mer utbredd geopolitisk turbulens samtidigt som den kan förbättras genom framsteg av den ekonomi som fortsätter att utvecklas. Oberoende av vad som kommer att hända härnäst finns affärsmöjligheter att vårda.

Att förstå den politiska och ekonomiska situationen i Ryssland är inte lätt. Vi tror att vi alla kan gynnas av att lyssna på de svenska aktörerna på marknaden om deras förväntningar och intentioner i Ryssland och använda den informationen som ett viktigt komplement till andra källor för information och analys. Denna rapport färdigställdes i april 2018, efter det att presidentvalet avslutats, men innan den nya regeringen presenteras.

Efter våren 2017 var vår slutsats att den kortsiktiga tidshorisonten ser lovande ut, men att det finns stor osäkerhet på medellång sikt. I april 2018 är det uppenbart för oss att osäkerheten är mer utbredd idag än tidigare. Sanktioner har skärpts från flera håll, med efterföljande volatilitet på aktiemarknader och i valuta.

Samtidigt har den ryska ekonomin visat en anmärkningsvärd motståndskraft sedan 2014 och trots att marknaden inte växer så fort som i ett optimalt scenario verkar risken för en total kollaps mycket osannolik.

När vi ser på de aggregerade åsikterna från de svenska aktörerna på marknaden kan vi dra slutsatsen att affärsmöjligheterna förblir. En stor majoritet av företagen syftar fortfarande till expansion, både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Vi anser att en viktig framgångsfaktor är att behålla kontroll över ett företags strategi och risktagande. I denna rapport redogör vi för de centrala överväganden i detta avseende.

BUSINESS SWEDEN I RYSSLAND

Dokumentinformation
Datum: 19 apr 2018
Storlek: 2,4 MB(pdf)
Ladda ner