Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Volvo Bussar: “Ökat behov av högkvalitativa urbana transportlösningar i Sydostasien”

en bild
Efterfrågan på högkvalitativa produkter har ökat kraftigt i Sydostasien, så även inom transportsektorn. I takt med att såväl statliga som privata aktörer upptäckt att både säkerhet och hållbarhet ger valuta för pengarna har Volvo Bussar hittat nya marknader för sina överlägsna transportlösningar.

– Urbaniseringen i sydostasiatiska städer ökar, vilket innebär ett enormt behov av högkvalitativ stads- och intercitytrafik, säger Jan Vandooren, Urban Mobility Director, Volvo Bussar.

Sydostasiens stabila ekonomisk tillväxt och de senaste årens urbanisering har lett till en ökad efterfrågan av transportmedel med hög kvalitet. Volvo Bussar, med sina lösningar för system med särskilda bussgator, BRT (Bus Rapid Transit), har ett tydligt fokus på marknaden.

– Länder som Indien, Kina, Indonesien, Filippinerna och Malaysia har alla en stark BNP-tillväxt. Volvo Bussar drar givetvis nytta av att ta aktiv del i den ekonomiska utvecklingen, säger Vandooren.

Dessa marknader har tidigare tillgodosetts av flertalet lokala leverantörer med massmarknadsprodukter av låg kvalitet, men marknaderna har nu börjat utvecklas mot mer premiumkaraktär. Att fler invånare köper egna bilar är dock inget framgångskoncept. Bättre publika transportmedel är en mer hållbar lösning och Volvo Bussar är världsledande global leverantör av just detta.
 
– Marknaden för fordon och transportmedel har inte reglerats tidigare vilket har lett till en ohållbar storindustri av minibussar och jeepar. Nu har såväl politiker som entreprenörer förstått att mer hållbara lösningar behövs, och därför har efterfrågan på BRT ökat mer och mer.

För att kunna expandera till dessa nyare marknader har Volvo Bussar vänt sig till Business Sweden för strategisk vägledning.

– Business Sweden har ett omfattande nätverk av viktiga lokala kontakter i de flesta länder vi vill expandera i. Vi har genom det fått möjlighet att delta i såväl handelsdiskussioner på nationell nivå som i specialanpassade workshops och seminarier i olika länder och städer, säger Vandooren.

Business Sweden har utöver det genomfört fokuserade studier och intressentanalyser för att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och öka försäljningen.

– Vi har arbetat tillsammans med Volvo Bussar för att stärka deras möjligheter att vinna avgörande bussaffärer, dels genom att influera viktiga intressenter genom offentliga kanaler, men också genom att tillhandahålla marknads- och industriinsikter relaterade till specifika affärsmöjligheter, säger Vivianne Gillman, Trade Commissioner, Business Sweden.

Business Sweden använder hela sin verktygslåda för att positionera Volvo Bussar som en global ledare inom hållbara transportlösningar, och som en rådgivare kring hur man på ett framgångsrikt sätt bygger moderna, hållbara och effektiva transportlösningar. Detta är viktigt för Jan Vandooren.

– Många länder är ute efter högre kvalitet och det kan vi erbjuda med våra lösningar. Vi erbjuder premiumlösningar, som de är beredda att betala för. De efterfrågar numera högkvalitativa och hållbara produkter eftersom de vet att de får valuta för pengarna, säger Vandooren.

Om Volvo Bussar

Volvo Bussar är ett av världens ledande bussmärken, verksamt i över 140 länder. Företaget grundades i Sverige 1927, och ett år senare rullade den första bussen ut på gatan. Företaget började med en vision om säkra och effektiva transportmedel för alla, och utvecklingen av konceptet innebär att gå i bräschen för hållbara transportlösningar globalt.

Utmaning

Att expandera på nya marknader i Sydostasien där ekonomi och behovet av högkvalitativa transportlösningar utvecklas i rask takt.

Lösning

Business Sweden har stöttat Volvo Bussar med hantering av intressenter, insikter om marknad och industri samt mobilisering av partnerstöd för att korta tid till marknad och öka försäljningen.

Resultat

Volvo Bussar har etablerats som en global ledare av hållbara transportlösningar, och som en rådgivare för hur man lyckas bygga moderna, hållbara och effektiva publika transportlösningar.

Siffran

50. Singapores transportstyrelse beställde nyligen 50 stycken Volvo 7900 Hybrids i sin strävan att utöka en mer miljövänlig publik bussflotta.