Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

VMG etablerar sig snabbt i Holland och Tyskland

en bild
VMG (Velocity Management Group) är ett mjukvaruföretag och konsultbolag som hjälper sina kunder att skapa en mer effektiv total projektverksamhet. Företaget samarbetar med Business Sweden för att identifiera målmarknader, utveckla en strategi samt få tillgång till ett nätverk av internationella partners och kunder.

Mjukvaruföretag som skapar effektivare projektverksamheter

VMG erbjuder IT-system som ger support till industriföretag inom effektiv hantering av projektportföljer. Genom en kombination av metod och mjukvara, levererar de en lösning för att uppnå kortare ledtider, högre effektivitet och leveranssäkerhet samt mer harmoniska samarbeten mellan personer i ledet. Velocity möjliggör för kunderna att styra sina projekt och resurser bättre samt hantera dynamik och ändringar i projekten på effektivare sätt.

Utmaningen i att etablera sig på en utländsk marknad

Tillväxtverket ansåg att VMG:s system hade en stor internationell tillväxtpotential och erbjöd därför företaget att utnyttja en internationaliseringscheck. VMG hade tidigare genomfört ett antal pilotprojekt i Tyskland och Holland och var därför intresserade av att få en djupare förståelse av expansionsmöjligheterna på dessa marknader.

Resultaten från pilotprojekten indikerade att efterfrågan på de nya potentiella marknaderna liknade de på den svenska hemmamarknaden. Utmaningen fanns i att bygga upp nya nätverk av slutkunder och partners samt skapa effektiv marknadskommunikation för att möjliggöra ett gott samarbete. “För att starta upp i Tyskland behöver man förstå det tyska sättet att samarbeta och kommunicera på, utöver att ha rätt språkkunskaper”, säger Lars Peterson, VD på VMG.

Lars förklarade de största frågeställningarna som företaget ställde sig inför den internationella expansionen: “Hur ska vi kunna bygga upp en framgångsrik marknadsföring i Tyskland och Holland, bli synliga med rätt budskap och via rätt kanaler? Hur positionerar vi oss och med vilka huvudbudskap? Hur ska vi kunna hitta rätt partners som hjälper oss på marknaden?”. Företaget letade efter partners i form av agenter och återförsäljare, exempelvis IT eller management konsultbolag, vilka i sin tur kunde säkerställa vidareförsäljning av VMG:s verktyg.

Affärsutvecklingsprocess som gav resultat

VMG bestämde sig för att ta del av Business Swedens affärsutvecklingsprocess “Steps to Export”, för att kunna säkerställa identifikation av målmarknader med högst potential och koncentrera satsningen för en snabb internationell landning. “Steps to Export har lärt oss hur vi ska gå tillväga, men även om fallgropar och risker och vad vi inte ska göra. I processen tvingades vi tänka på aspekter som prissättning, konkurrens, positionering och hur vi ska nå ut för att kunna säkerställa rätt målmarknader.”, säger Lars.

Affärsutvecklingsprocessen har gett VMG:s ledningsgrupp kunskaper för att kunna driva sin internationalisering vidare på egen hand. “Coachingen har gjort att vi själva kunnat gå vidare med att hitta nya relevanta kunder och bland annat reda ut agentavtal enligt EU-lagstiftning, integritetsskydd och juridiska förutsättningar kring molntjänster. Det har påverkat vårt affärsupplägg.”, säger Lars.

VMG har bestämt sig för vidare rådgivning av Business Swedens konsulter på hemmaplan angående beslut om företagets internationella marknader. “Denna rådgivning har hjälpt oss att konkret förbättra vår marknadsföring och försäljning i Holland och Tyskland. Vi har nu en konsekvent bild och sammanhållen strategi om vart vi vill, vilket gör att vi kan driva våra projekt på ett väl förberett sätt i jämförelse med om vi hade gjort det på egen hand.”, säger Lars.

Kortare time to market

Lars förklarar att samarbetet med Business Sweden har resulterat i en accelererad internationell landning på de nya marknaderna. Företaget har fått djupgående information om relevanta fallgropar och juridiska risker, vilket möjliggjort en fokuserad satsning. Lars förklarar att rådgivningen varit till hjälp i processen med att snabbt hitta relevanta partners, återförsäljare och kunder samt generera försäljning på de utländska marknaderna.

Tillgång till ett internationellt nätverk

Internationaliseringsplanerna på VMG idag är fokuserade på fortsatt varumärkesbyggande i Tyskland och Holland och därefter expandera vidare i Europa. Då Lars upplevt stor professionalism och kunskap hos konsulterna kommer företaget fortsätta samarbetet. Supporten kommer främst att bestå av tillgång till unika nätverk av kunder och partners på de nya utländska marknaderna.

Vill du att vi kontaktar dig?

Meddelande*

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.