Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Upptec: Skalbar marknadsstrategi för snabb och effektiv expansion i Europa

en bild
Upptec var en first-mover med att erbjuda automatiserade skadevärderingar till försäkringsbranschen. Med höga marknadsandelar på en konsoliderad svensk marknad med få stora kunder såg Upptec behovet av att växa internationellt för att öka tillväxten och lönsamheten.

Givet globala förändringar och trender inom försäkringsbranschen hypotiserade Upptec att timingen för en europaexpansion var rätt, varpå de initierade ett samarbete med Business Sweden. Genom marknadsanalyser och möten med potentiella kunder och partners har man bäddat för framtagandet och exekvering av en skalbar strategi bortom landsgränser.

Svensk marknadsledare på väg ut i Europa

Upptec grundades 2006 och levererar en molnbaserad lösning för automatiserade värderingar för allt som finns i ett hem – från möbler till kläder till tekniska prylar. Genom automatiserad och datadriven generering av skadeersättningsvärdet kan försäkringsbolaget erbjuda sina kunder en rättvis och transparent värdering. Försäkringsbolagen minimerar dessutom kostnader relaterade till variationer och resursåtgång som uppstår vid subjektiv och manuell värdering, och genererar således också mer tid åt handläggare att kunna fokusera på mer komplexa och värdeskapande aktiviteter. Rättvist är kärnan för att skapa förtroende, vilket återspeglas i Upptecs slogan “Just Valuation”.

Idag arbetar Upptec med marknadsledare som Folksam, Länsförsäkringar och Moderna Försäkringar och har genom dessa en stark marknadsandel på 65 procent i Sverige. Upptec såg goda förutsättningar för att applicera sin lösning på nya marknader och hitta nya intäktsströmmar. Upptec kontaktade Business Sweden för att få stöd i att finslipa affärsmodellen och utveckla en skalbar marknadsstrategi för effektiv expansion i Europa.

Genom marknadsanalyser träffade Upptec rätt

Upptecs resa började på hemmaplan på Business Swedens kontor i Malmö med diskussioner kring produkt- och presentationsmaterial, tillväxtstrategi, riskhantering och marknadsval. I samråd med Business Swedens kontor i Haag valdes Holland ut som en testmarknad för utveckling av en skalbar marknadsstrategi för internationell expansion då Holland ansågs representera behovet för flera länder i Europa. Business Sweden Hollands marknadsanalys bekräftade goda förutsättningar för lyckad expansion till Holland, och intresse från marknaden resulterade i elva möten med potentiella kunder och partners med kontinuerligt stöd från Business Sweden.

Baserat på marknadsanalysen och dialoger på marknaden utvecklade Business Sweden initiala hypoteser avseende marknadsstrategi, utmynnande i rekommendationer kopplat till bl.a. kommunikation och positionering. De initiala hypoteserna och rekommendationerna kunde sedan testas på ytterligare intressanta marknader, där man även ville förstå mer omkring affärsmöjligheter och utvinna marknadsspecifik information att föda in i vidareutvecklandet av en skalbar marknadsstrategi. Tillsammans med Business Swedens lokala kontor i Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland fick Upptec inblick i lokala förutsättningar, behov och potentiella kunder och partners även på dessa marknader. I skrivande stund har marknadsanalyser gjorts för samtliga marknader och första möten med möjliga kunder och partners har ägt rum.

Pontus Hemby, Chief Data Officer och grundare av Upptec, ser stort värde i de vunna marknadsinsikterna, och säger att samarbetet med Business Sweden ger ett seriöst första intryck mot möjliga affärskontakter, något som är avgörande för att bygga en långvarig relation:

“Vi har kunnat vara offensiva i vår expansion genom att vi skaffat oss väldigt bra kunskap om behovet och affärskulturen i branschen. Nu har vi träffat kunderna och man ser att Business Swedens konsulter ger ett gediget intryck i den första kontakten. Det blir lättare att få till effektiva möten med rätt personer när Business Sweden banar vägen.”

Upptec kortar ner tid till marknad och minimerar risker

Upptec anser att de huvudsakliga värdena med att samarbeta med Business Sweden är marknadskunskap, affärsförståelse och professionalism. De har fått tillgång till bollplank och input, vilket möjliggjort kortare tid till och identifiering av marknad.

“Med Business Swedens hjälp har vi kunnat minimera risker och eliminera misstag utomlands med hjälp av marknadsspecifika insikter på kort tid. Om vi hade undersökt marknaden själva hade det blivit en betydligt mindre analys och vi hade gått mer på chans. Vi hade heller inte genererat lika många möten och fått till så hög kvalitet på mötena utan support.”

Upptec ser ljust på framtidens expansionsplaner. Med värdefull input från de undersökta marknaderna har Upptec börjat förberedda sina system för internationalisering. Genom samarbetet med Business Sweden har man bäddat för framtagandet och exekvering av en skalbar strategi för snabb och effektiv expansion.

Vill du att vi kontaktar dig?

Meddelande*

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.