Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Företag inom professionella tjänster växer i Asien genom förvärv av tre bolag

en bild
Ett företag inom professionella tjänster bad Business Sweden om hjälp för att få en förståelse för de asiatiska marknaderna, prioritera utvalda länder baserat på potential, och säkra ett fotfäste i den snabbt växande regionen. Business Sweden genomförde en marknadsöversikt på flertalet marknader samt screenade potentiella förvärvsobjekt. Marknadsförutsättningarna på de olika marknaderna var lika inom vissa områden, men skilde sig väsentligt inom andra. Dessa insikter formade företagets strategi i respektive land. Ytterligare screening och rekommendationer resulterade så småningom i tre bolagsförvärv i Singapore, vilka nu hjälper företaget att säkerställa en snabb tillväxt i regionen.

Tjänsteföretaget var ute efter att utöka sin närvaro i Asien inom en mycket konkurrensutsatt sektor, där marknaden består av såväl väletablerade internationella aktörer till inhemska företag av varierande storlek. Business Sweden bidrog med översikt och förståelse för marknaderna i Singapore, Sydkorea och Japan. Översikten på varje marknad var uppdelad i en rad områden som tillsammans ledde fram till förståelse för hur mogen marknaden var.

Att omvandla marknadsinsikt till handling

Företaget var intresserat av att förstå konkurrenssituationen på respektive marknad och vilka erbjudanden och positionering de mest framgångsrika bolagen hade. Business Sweden assisterade här med att genomföra intervjuer med relevanta intressenter på marknaden, granskade trender, regulatoriska frågor, kundpreferenser och segmentering.

Business Swedens lokala närvaro var instrumental i processen att söka efter och screena lämpliga förvärv till bolaget. En rad parametrar kartlades, såsom exempelvis teknisk kompetens, produkt- och tjänsteportfölj, antal anställda, intäkter och resultatnivåer, och resulterade i en rigid lista över potentiella bolag på marknaden. Urvalsförfarandet resulterade sedan i en rekommendation av ett fåtal lovande företag för bolaget att överväga i sin förvärvsprocess.

Snabbt inträde på marknaden genom icke-organisk tillväxt

Efter ytterligare urvalsprocess och due diligences meddelade företaget att de förvärvar tre av de rekommenderade bolagen i Singapore. Bolagen har närvaro i såväl Singapore som Malaysia, vilket ger skalfördelar. Business Swedens rekommendationer på potentiella förvärv var i detta fall instrumentala för företaget i att säkra tillväxt på den asiatiska marknaden. ”Förvärven av dessa företag är nyckeln till snabb tillväxt i Asien för oss. Vi arbetar nu med att integrera dessa bolag i vår verksamhet samt att skapa ett standardiserat erbjudande till våra asiatiska kunder”, säger företagets regionala chef.