Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Matchar svenska företag med japanska talanger

en bild
Svenska företag i Japan upplever svårigheter att attrahera topptalanger vid rekrytering av nya medarbetare. Business Sweden arbetar för att stärka samarbetet mellan svenska företag och japanska universitet/studenter genom ett rekryteringsprojekt.

Svenska företag i Japan har informerat Business Sweden om att de upplever svårigheter att attrahera topptalanger vid rekrytering av nya medarbetare. Business Sweden började undersöka dessa utmaningar mer i detalj i april 2014 genom att samla in feedback från cirka 20 svenska företag och genomföra djupintervjuer med fyra företag.  

Framförallt två huvudproblem identifierades: svagt varumärke (i Japan) och brist på förtroende för utländska företag bland japanska studenter. Båda faktorerna gör det svårt för svenska företag att konkurrera med japanska företag vad gäller att locka till sig begåvade studenter.

"Svenskhet" attraherar japanska studenter  

Slutsatsen var att det skulle vara fördelaktigt för svenska företag att samarbeta i rekryteringsaktiviteter gentemot japanska studenter för att främja "svenskhet". Gemensamma marknadsföringsaktiviteter skulle kunna möjliggöra för svenska företag att sticka ut från japanska eller andra utländska företag genom att betona fördelarna med att arbeta för ett svenskt företag, såsom globala organisationer, omfattande utbildning i arbetet, framtida karriärmöjligheter och en attraktiv arbetsmiljö.  

Business Sweden genomförde djupintervjuer med fyra ledande universitet; University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Keio University och Waseda University, för att undersöka möjligheterna för svenska företag att närma sig japanska studenter i ett tidigare skede och fann att:

  • Erbjudanden om praktikplatser och möjlighet att göra examensarbeten vid ett svenskt företag är något som skulle kunna vara intressant för ingenjörsstudenter på masterutbildningar.
  • Alumni-nätverk är ett vanligt sätt att kommunicera med studenter som ibland leder till en direkt rekryteringsprocess.  

Möten hölls därefter med svenska företag för att diskutera möjligheten att erbjuda praktikplatser och examenarbeten till japanska studenter. Möten hölls också med svenska universitet för att nå ut till japanska utbytesstudenter i Sverige eftersom de skulle kunna vara intresserade av att fortsätta att ha en svensk koppling.  

Evenemang, seminarier och nätverkande  

Marknadsföringseventet ”Sweden Career Fair” har ägt rum på den svenska ambassaden i Tokyo i december 2014 och 2015 för att skapa en plattform för svenska företag att kommunicera fördelarna med att arbeta i en svensk organisation till japanska studenter. Det har varit mycket uppskattade och välbesökta event.

Förutom ”Sweden Career Fair” har rekryteringsprojektet hittills levererat följande resultat till deltagande företag:

  • Möjligheter till presentationsmöjligheter på flera framstående japanska universitet
  • Fördjupat samarbete med två av Japans fem ledande tekniska högskolor
  • Gemensam marknadsföringsplattform med löpande aktiviteter  

Business Sweden arbetar regelbundet med att knyta närmare kontakter med utvalda professorer och karriärenheter på toppuniversitet i Japan, baserat på önskemål från deltagande företag. Rekryteringsprojektets omfattning justeras kontinuerligt för att inkludera fler universitet och passa behoven hos nya deltagande svenska företag. Ytterligare åtta japanska universitet har involverats i år och målet framöver är att locka än fler universitet och deltagande företag.