Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Svenskt IT-system väcker stort intresse i Holland

en bild
En svensk utvecklare av IT-system för den professionella servicesektorn behövde växa genom förvärv för att behålla sin position på den europeiska marknaden. Med den förförståelsen bad företaget Business Sweden att analysera och rekommendera vilka utländska marknader som bör prioriteras.

Tre västeuropeiska länder hade företaget redan identifierat som intressanta baserat på relevanta konkurrenter och stor potentiell kundbas att analysera. Baserat på kunskap om marknaden rekommenderade Business Sweden bolaget att även låta Nederländerna ingå i analysen, något som skulle visa sig vara av stor betydelse. Genom att angripa på de fyra marknaderna på samma sätt kunde bolaget jämföra vilken marknad som var av störts relevans för bolaget. Nederländerna visade sig vara den marknad med störst potential för tillväxt genom uppköp samt stor efterfrågan på nya innovativa system. Som neutral part kunde Business Sweden närma sig både potentiella förvärvsalternativ samt identifiera affärsmöjligheter genom att förstå kundernas nuvarande och framtida behov.

Tjänsteföretaget var ute efter att förstå vilka konkurrenter på de fyra olika marknaderna som var intressanta uppköpsalternativ. Genom att identifiera vilka de största kunderna är, vilka leverantörer de använder sig av i dagsläget och hur nöjda de är med sin nuvarande leverantör visade det sig att Nederländerna, som den minst prioriterade marknaden i utgångsläget, var den marknad där företaget hade bäst möjligheter att växa genom förvärv.

Möten med konkurrenter möjliggjordes tack vare Business Sweden som neutral part

Business Sweden började med att plocka fram data för den nederländska marknaden i syfte att göra en bedömning av marknadspotentialen. Inledningsfasen innehöll även analys av pågående trender samt nuvarande IT-system (konkurrens) på den nederländska marknaden. Det visade sig att den nederländska marknaden är starkt konkurrensutsatt och nya innovationer och hög servicegrad, helst på det lokala språket, är avgörande faktorer för framgång. Business Sweden lyckades även identifiera nya kundsegment för kunden. Med detta som utgångspunkt kartlades de största potentiella kunderna inom de olika segmenten och tillhörande sub-segment. Business Sweden intervjuade därefter en rad beslutsfattare hos de potentiella kunderna och möten bokades med de mest relevanta aktörerna.

Genom att förstå vilka leverantörer kunderna använde och vilka funktioner som saknas i nuvarande IT-system kunde Business Swedens uppdragsgivare snabbt identifiera sin egen USP på den nederländska marknaden och på så sätt positionera sig utefter det under mötena med de potentiella kunderna. Utöver detta bokades möten med den största konkurrenten, ett potentiellt förvärvsbolag, vilket inte hade varit möjligt för det svenska företaget att göra på egen hand.

Med Business Sweden som neutral part upptäcktes nya affärsmöjligheter och det var möjligt att få till möten både med stora institutionella kunder samt direkta konkurrenter som analyserats och föreslagits som potentiella uppköpsalternativ.

en bild

Business Sweden i Haag

The Hague , The Hague
+31 70 302 20 50