Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Från sporadiska affärer till aktiv försäljning

en bild
SPD, Scandinavian Pile Driving, har funnits i Finland i över tio år med sporadiska affärer. Med Business Swedens hjälp ville man växa på den finska marknaden och få en bättre förståelse för marknaden, dess storlek, trender, framtidsutsikter och affärspåverkande faktorer samt ta ett aktivt grepp om marknaden och försäljningen.

SPD tillverkar och säljer pålningsmaskiner, grundläggnings- och bergborrningsmaskiner samt hydraulhammare. De främsta kunderna är företag specialiserade på pålning eller mark- och grundläggningsarbeten samt även större byggbolag. Samarbetet med Business Sweden inleddes genom att man tog hjälp av en exportrådgivare på hemmaplan för att utarbeta en exportstrategi. Diskussionerna handlade om prioriterade exportmarknader, hur företaget kunde vässa sitt exporterbjudande och hur man skulle utveckla affärerna på den valda marknaden. Arbetet resulterade i att prioritera den marknad man redan sålt till i över tio år, Finland. SPD har under åren i Finland sålt maskiner till några återkommande kunder, men ville utreda om det fanns tilläggspotential i Finland. Man antog att detta bäst görs med en samarbetspartner och efterfrågade således även en partnersökning.

– Vi upplevde förarbetet som professionellt och att det underlättade inför första kontakten, kunderna var redan positivt inställda när vi kom till det bokade mötet, säger Magnus Andersson VD på SPD.

Korrigerad tillväxtstrategi

Att få en helhetsbild av pålningsmarknaden var av yttersta vikt för SPD bl.a. för att förstå möjligheten till tilläggsförsäljning i Finland. Det visade sig vara mycket svårt att få fram information om pålningsmarknaden eftersom inga fakta samlas in av branschorganisationer. Genom flertalet intervjuer med branschexperter och analys av framtagna data kunde Business Sweden skapa ett estimat för branschens storlek och kundunderlaget samt få en bild av vilka pålningstekniker som används och varför. Marknaden visade sig vara relativt liten och fragmenterad men framtidstron i branschen var stark och potential fanns speciellt inom infrastruktur- och fastighetsbyggnation, där större investeringar driver marknaden framåt. På basen av marknadscheckens utfall, SPD:s goda referenser och attraktiva produkter samt kundernas preferenser rekommenderade Business Sweden en korrigering av tillväxtstrategin i Finland. Istället för en partnersökning flyttades fokus mot en direkt kundbearbetning. Detta för att skapa största möjliga affärsnytta för SPD.

Kundmöten och konkreta affärer

Business Sweden sållade fram potentiella kunder för SPD i Finland och kontaktade dem. Kundbearbetningen resulterade i flera möten med finska mark- och grundläggningsföretag och nischade pålningsspecialister. Mötena ledde till konkreta offerter och affärer för SPD.

– Bra affärsmodell för oss, vi kommer att använda det här konceptet i fler länder känner vi spontant. Mycket lyckat, säger Magnus.