Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Saab Tacticall initierar samarbeten med brasilianska affärspartners

en bild
Gripen-avtalet mellan Sverige och Brasilien har möjliggjort ett stärkt samarbete mellan länderna på flera områden. Sverige och Brasilien har genom detta strategiska samarbete initierat ett långsiktigt partnerskap på minst 30 år. Detta har lett till ökat intresse i Brasilien för svensk högteknologi. Saab Tacticall, en affärsenhet inom Saab-koncernen, fick stöd av Business Sweden i att hitta brasilianska partners med rätt profil för att utöka sin närvaro i Brasilien.

Saab TactiCall Solutions är en affärsenhet inom Saab-koncernen som arbetar med kommunikationslösningar och integration av kommunikationssystem. TactiCall ICS (Integrated Communication System) är en produktlösning som används för att sammanbinda och integrera all kommunikationsteknik oavsett radioband, frekvens och hårdvara. Genom att för all kommunikation använda en gemensam kommunikationsplattform: med EN gemensam gränsyta, kan såväl den operativa förmågan som verkningsgraden i verksamheten förbättras. Interoperabilitet och möjlighet att enkelt kommunicera mellan olika enheter och över flera verksamhetsområden förenklas. Internt och externt. Vilket också bidrar till att maximera resurser och minimera risker i verksamheten. Systemet är skalbart från en till flera operatörsplatser (eller kommunikationsgränssnitt), och utgör kärnan i managering av fjärrstyrda inställningar. Från enstaka radio, till fullständig verksamhet.

Saab TactiCall Solutions letade efter affärspartners i Brasilien med expertis och verksamhet inom olika sektorer såsom försvar, marin, olja & gas, och telekom. Företaget sökte lokala bolag med etablerad bas och erfarenhet från arbete med kommunikationssystem inom prioriterade sektorer. Saab TactiCall Solutions kontaktade Business Sweden för att få stöd i att identifiera rätt partners på den brasilianska marknaden.

Lokal partner med rätt egenskaper

Saab TactiCall Solutions önskemål för en partner inkluderade ett väletablerat nätverk inom flera sektorer såsom försvar, marin, olja & gas och telekom med förmåga och resurskapacitet att tillsammans med Saab marknadsföra, sälja och implementera TactiCall hos slutkund samt arbeta med eftermarknad och erbjuda lokalt tekniskt stöd efter behov.

Business Sweden använde en metodik som utgick från att utveckla en bruttolista över företag som representerade olika kommunikationslösningar på den brasilianska marknaden, och som verkade inom de segment som var intressanta för Saab och TactiCall. Business Sweden initierade arbetet med en skrivbordsundersökning, analyserade databaser samt kontaktade branschföreningar. Bruttolistan utvärderas tillsammans med Saab enligt de olika överenskomna kriterierna.

Business Sweden benchmarkade även Saabs partners på andra marknader för att öka förståelsen för vilken profil som visat bäst framgångar enligt Saabs förväntningar. Den insamlade informationen översattes senare till Brasiliens verklighet.

Efter ett antal genomgångar kortades listan ner från 28 till 12 företag som visade potential för ett samarbete. Dessa företag intervjuades av Business Sweden med avsikt att få kompletterade information gällande dess framgångar på marknaden och kapacitet att agera partner till Saab för TactiCall.

Möten i Brasilien

Business Sweden identifierade sex potentiella partners. Saab TactiCall Solutions marknadsansvariga besökte de identifierade företagen på plats i Brasilien för att etablera kontakt och undersöka företagens intresse till ett samarbete. Efter ett fullspäckat mötesprogram beslutade Saab att gå vidare med två av de identifierade kandidaterna och etablera ett samarbete kring marknadsföring, försäljning och leveransgenomförande.

"Vi har initierat samarbeten med två aktörer som Business Sweden identifierade. Vi arbetar nu med att stärka affärsrelationerna gentemot dem." Fredrik Hillbom, Sales Director, Market Area Latin America, SAAB AB

"Utan Business hade vi haft svårt att komma åt så pass många kandidater. Projektet med Business Sweden gjorde att vi kunde snabbare nå fram till kvalificerade partners" - Jens Møldrup, Sales Director, Communications solutions, SAAB Danmark A/S

en bild

Elsa Stefenson

Trade Commissioner Trade Commissioner
en bild

Marcelo Juc

Consultant São Paulo Consultant, São Paulo
+55 11 2137-4423