Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Terapikatten JustoCat® stöttar demenssjuka i Österrike

en bild
Företaget Robyn Robotics AB och Business Sweden har tillsammans introducerat det interaktiva hjälpmedlet JustoCat® för demenssjuka. Efter lyckade testbäddar och partnersökning, säljs JustoCat® idag via lokala partners i Österrike.

JustoCat® är ett hjälpmedel för personer med demens, som har utvecklats av robotik- och vårdforskare. Det interaktiva hjälpmedlet nyttjar reminiscensen hos demenssjuka och får dem att komma ihåg tidiga år i deras liv. Genom kattens olika funktioner såsom att den andas, spinner och jamar, ger den dessutom den demensdrabbade en trygghet och motiverar till ökad kommunikation och interaktion. I Sverige används JustoCat® som ett komplement till övrig vård och omsorg av demenssjuka. Efter lyckade resultat har JustoCat® börjat exporteras till andra länder.

Robyn Robotics AB och Business Sweden i Österrike initierade ett samarbete där Business Sweden hjälpte företaget att i första hand förstå den Österrikiska markanden och äldrevårdssystemet och därefter estimera marknadspotentialen för JustoCat®. Tillsammans identifierades både potentiella kunder och samarbetspartners, som Robyn Robotics AB hade möjlighet att träffa på plats i Österrike och inleda dialog om samarbete. Två distributörer och en kund valde att testa hjälpmedlet på olika äldreboenden runt om i Österrike, varpå efter bara några veckor den första försäljningen kom igång.

Nyckeln till framgång

Tack vare initial analys och noggrann undersökning av markanden och lokala vårdsystemet, kunde de få distributörer med direkt försäljning till slutkund identifieras. Eftersom Robyn Robotics AB introducerade en för äldreboende helt ny produkt, hjälpte Business Sweden till med att inom ramen för införsäljningen skapa utrymme för testbäddar på olika boenden, där möjlighet fanns att testa JustoCat® under några veckor, som sedan följdes upp med utvärdering från både vårdare, anhöriga och delvis patienter. Dessa testbäddar underlättade för Robyn Robotics AB att övertyga både slutkund och distributör om produktens fördelar och resultat den gav för såväl patient som personal.

– Genom att Business Sweden är på plats underlättar det oerhört för ett litet företag som Robyn Robotics AB att kunna reda ut hur marknaden ser ut och hur man gör affärer – det är skillnad mellan Sverige och Österrike. Vi har med hjälp av Business Sweden etablerat oss i tre länder och fler kommer det att bli, uttrycker Lars Asplund, VD för Robyn Robotics AB.

Företaget idag på den lokala marknaden

Robyn Robotics AB har samarbete med två österrikiska distributörer som ansvarar för marknadsföring och försäljning av produkter mot slutkund. Flera JustoCat® används redan av äldreboende och deras patienter som lider av demens. 

en bild

Business Sweden i Wien

Vienna , Vienna
+43 1 402 35 150
E-post austria@business-sweden.se