Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Svensk miljöteknik gör Nordamerika grönare

en bild
Intresset för svenska företag inom ”the green energy sector” är stort på den nordamerikanska marknaden. Genom en mängd olika aktiviteter har Business Swedens kontor i Kanada framgångsrikt arbetat med att främja affärsmöjligheterna för svenska bolag i regionen.

Business Sweden i Kanada har under de senaste åren arbetat intensivt med “the green energy sector”, vilket har resulterat i identifiering av konkreta affärsmöjligheter och värdefull mediauppmärksamhet för Sverige och svenska energiföretag i Nordamerika. North America Energy Plan togs fram för att bygga vidare på dessa framgångsrika aktiviteter och ta tillvara på den stora och kontinuerligt växande marknadspotentialen.

Innehåll vilar på tre hörnstenar

Programmet baserades på tre hörnstenar; långsiktigt fokus, värdeskapande och närhet till affärsmöjligheter. Innehållet anpassades för att genera största möjliga värde för deltagande företag och innehöll affärs- och nätverkssupport, match-makingaktiviteter mellan företag samt skräddarsydda möten och workshops. Dessutom fick deltagande företag en plats i svenska paviljonger på ett flertal utvalda konferenser, bl.a. QUEST 2014 i Vancouver och International Biomass Conference 2015 i Minneapolis. Energimyndigheten bidrog med finansiering, rådgivning och sitt nätverk.

Business Sweden har under programmet utfört omfattande bevakning av affärsmöjligheter för att informera svenska företag om den nordamerikanska utvecklingen inom bio- och fjärrenergi. Mer specifikt har detta arbete bestått av att analysera det rådande marknadsläget såväl som vilka större satsningar som är på gång. De har även sett över vilka typer av svenska produkter och tjänster som efterfrågas för att få fart på den gröna energiexporten till Nordamerika. Vidare har Business Sweden bidragit med affärsstöd för intresserade företag, framförallt för de företag som deltog i olika aktiviteter.

Svenska företag mycket att hämta

North America Energy Plan har genererat både kort- och långsiktiga resultat. Flera bolag har getts chansen att bekanta sig med marknaden och etablera nätverk som ett inledande steg för en etablering medan andra har lyckats påbörja konkreta projekt. Många diskussioner är i dagsläget pågående och Business Sweden kommer att fortsätta jobba aktivt inom detta område även framöver.

- Det är uppenbart att svensk kunskap är efterfrågad i Nordamerika. Marknaden är många år efter och svenska företag inom bio- och fjärrenergi har mycket att hämta de kommande åren, säger Arne Sandin, vd på Bizcat som deltagit i programmet.

en bild

Christina Keighren

Senior Project Manager, Infrastructure Industry Advisor Senior Project Manager, Infrastructure Industry Advisor
+1 647 502 9782
E-post Christina.Keighren@business-sweden.se
en bild

Lydia Engholm

Trade Commissioner Toronto Trade Commissioner, Toronto
+1 647 971 8152
E-post lydia.engholm@business-sweden.se