Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ledande svenskt företag inom lyfthjälpmedel tar steget in på den tjeckiska och slovakiska marknaden

Lifts All AB är en svensk tillverkare av skräddarsydda lyftutrustningar för produkt-och materialhantering. Företaget har med goda resultat etablerat kontakt med en lokal distributör på den tjeckiska marknaden med stöd från Business Sweden.

I början av 2016 tog Lifts All AB beslutet att etablera sig på den tjeckiska och slovakiska marknaden. För att underlätta marknadsinträdet tog Lifts All AB hjälp av Business Sweden. Med ett stort nätverk och kunskap om marknaden för materialhantering, blev Business Sweden en viktig partner i implementeringen av marknadsinträdesstrategier för företaget.

Innan projektet började höll styrelsen för Lifts All och ansvariga för projektet på Business Sweden en utbildnings-workshop med syfte att ge en djupare insyn i företagets unika försäljningsmöjligheter, efterfrågan och företagsstruktur.

Business Sweden genomförde en kartläggning av eventuella distributörer enligt de riktlinjer som har upprättats av regeringen och Business Opportunity Project, vilket även reducerade marknadsinträdeskostnaderna för Lifts All.

Fler än 80 tjeckiska och slovakiska företag fastställdes som potentiella distributörer till Lifts All. Utvärderingen gjordes i linje med de urvalskriterier som företaget utformat.

Business Sweden tog kontakt och presenterade Lifts All erbjudande till de relevanta företagen. Genom ett flertal möten och utbyte av material togs första steget i försäljningen av konceptet rum. Efter 3 månader av utvärderingsarbete hade Business Sweden i enighet med Lifts All valt ut 5 potentiella distributörer att tala med om framtida samarbete.

I mars 2016 besökte Svante Wibom, CEO och försäljnings- och exportchef på Lifts All Tjeckien och Slovakien. Tillsammans med Business Sweden besökte Wibom 5 potentiella distributörer under tre intensiva resdagar i båda länderna, där Business Sweden bistod med hjälpmedel.

Slutskedet som bestod av vem som skulle utnämnas till lokal distributör, var inte lätt. Flertalet företag hade god erfarenhet, adekvat profil med viljan att utöka sin produktportfolie och representera Lifts All på respektive marknad.

Slutligen valde Lifts All det lokala företaget KPC Group som deras exklusiva distributör på den tjeckiska marknaden. KPC har som flertalet andra företag en positiv attityd mot att utforska nya möjligheter och expandera, med unga verkställande i spetsen med stor vilja att introducera svensk teknologi inom materialhantering på marknaden.

Angående de slovakiska distributörerna är beslutet ännu inte fastställt, då de potentiella lokala distributörerna fortfarande är i inlärnningsstadiet till att bättre förstå och utvärdera marknaden för Lifts All produkter.

Business Swedens stöd till Lifts All har visats sig vara mycket tidsbesparande och effektivt. Samarbetet har underlättat arbetet för det svenska företaget att nå ut till två nya marknader i Centraleuropa och med märkbara resultat funnit den rätta samarbetspartnern i Tjeckien.