Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Leksands omvandlade input från konsumenter till framgångsrik säljkampanj

en bild
Skillnaderna mellan den svenska livsmedelsmarknaden och närliggande marknader försummas ofta, vilket gör att många budskap och information försvinner i översättningen till nya exportmarknader. Detta misstag gjorde däremot inte Leksands Knäckebröd som redan etablerat sig i Storbritannien och har lång erfarenhet av export sedan tidigare. Med syfte att vässa sitt erbjudande mot den brittiska marknaden tog de hjälp av Business Sweden i London. Genom en fokusgruppsundersökning analyserades hur Leksands Knäckebröds produkter uppfattas av de brittiska konsumenterna samt vilka kvaliteter som är de mest framgångsrika för just Leksands Knäckebröd att använda i säljargument och kampanjer.

Hos Leksands Knäckebröd har det alltid funnits en stark entreprenörsanda och så än i dag. Företaget möter den växande knäckebrödsmarknaden genom att utöka bageriet och etablera sig på nya exportmarknader.

Interaktion på plats med marknaden var en framgångsfaktor

Business Swedens team arrangerade och genomförde två fokusgruppundersökningar på plats i London där man valt ut deltagare som matchade Leksands Knäckebröds målgrupp i Storbritannien. Deltagarna fick diskutera och svara på inledande frågor om vanor, attityder och preferenser för olika tillfällen. De fick även blint provsmaka Leksands produkt och konkurrerande produkter, jämföra dessa och ge feedback på olika egenskaper och attribut. Även kundernas uppfattningar och förväntningar på förpackningen diskuterades. Utifrån undersökningarna sammanställde och analyserade Business Swedens team resultatet och presenterade rekommendationer för Leksands Knäckebröd på hur de kunde anpassa sin paketering och marknadsföring, samt vilka unique selling points de skulle lyfta i sin kommande säljkampanj för att på bästa sätt fånga in sin brittiska målgrupp.

”Genom Business Sweden har vi effektivt kunnat anpassa och vässa vårt erbjudande på den brittiska marknaden. Vi blev medvetna om vilka justeringar vi kunde göra, dels mot slutkonsument men även mot de brittiska inköparna. Vi har fått med oss en hel del bra input och vi har redan lyckosamt börjat använda oss av detta i expansion på marknaden. ” säger Thomas Trevett, Exportchef på Leksands Knäckebröd.

Amanda Hallberg, projektledare på Business Sweden tycker detta är ett mycket bra exempel på hur medvetna bolag med små medel kan anpassa sitt erbjudande för att få större genomslagskraft. ”Vi uppskattade vårt samarbete med Leksands Knäckebröd väldigt mycket. Det är roligt att vara med när ett bolag med långa och framgångsrika traditioner är så pass lyhörda och medvetna om att insikter om marknader är ett måste för att fortsätta på den framgångsrika vägen.”

en bild

Amanda Hallberg

Project Manager Project Manager
+44 20 7258 5133