Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

IQMTEL ökar vetskapen om mobiltäckning hos kommuner i Norden

en bild
Genom att placera mätutrustning i sopbilar hjälper IQMTEL kommuner att kartlägga mobiltäckningen. Business Sweden assisterade IQMTEL med att lansera sin lösning i Norden och nu står Europa på tur.

IQMTEL Sweden AB startade sin verksamhet under 2010 med visionen att skapa lättanvända och kostnadseffektiva lösningar för mätning av hur användare upplever levererade tjänster i telekommunikationsnät. Genom att använda vanliga mobiltelefoner för insamlandet av data skapar IQMTEL system som är intuitiva, lätta att förstå och ger stort värde för deras kunder. Mer än 100 kommuner i Sverige använder eller har använt deras mest populära tjänst, Täckningskollen.

business sweden en naturlig samarbetspartner


Under 2015/2016 gjorde IQMTEL ett stort förberedande arbete för att lansera Täckningskollen i Norge, Danmark och Finland och tog Business Sweden till hjälp för att undersöka möjligheterna och etablera de första kundkontakterna. Under våren 2016 var IQMTEL på kundbesök i alla tre länder och noterade att intresset för deras tjänster var stort.

- IQMTEL hade sedan tidigare god erfarenhet från arbetet med Steps to Export där strategier och planer kunde utarbetas tillsammans med personal från Business Sweden och ALMI. Det var en naturlig och enkel väg att arbeta vidare med Business Sweden i vår satsning på den nordiska marknaden. Business Sweden har i sammanhanget också ett väldigt bra och utarbetat tillvägagångssätt när svenska bolag vill komma ut på en internationell marknad som tilltalade oss, säger Mats Nordström VD på IQMTEL

kunskap om marknaden och kontakter


Inför sin utlandssatsning fanns flera behov där Business Sweden kunde stödja IQMTEL. För att förbereda sig och få igång försäljning på nya marknader behövde IQMTEL kunskap om den lokala marknaden, råd kring språk och affärskultur, kännedom om lagar och regler samt stöd med sälj- och marknadsaktiviteter.

- Då vi saknade kännedom om den lokala marknaden i respektive land har Business Sweden varit till stor hjälp genom att identifiera och ta de första kontakterna med framför allt kommuner i våra nordiska grannländer. Ett flertal affärer har skapats och vi ser att intresset för våra produkter och tjänster ökar. Effektiviteten i arbetet som Business Sweden har utfört har varit mycket bra och det hade inte varit möjligt att göra detta själv på så kort tid. Kvalitet och struktur i arbetet är något som har tilltalat oss i vårt samarbete. Business Swedens lokalkännedom har även varit ett viktigt stöd när språk och affärskultur avviker från Sverige fortsätter Mats Nordström.

Med de första affärerna på plats på de nordiska marknaderna är nu IQMTEL redo för fortsatt expansion i Europa och utvärderar tillsammans med Business Sweden vilka länder som ska prioriteras för kommande satsningar.

 

en bild

Klas Arvidsson

Consultant Copenhagen Consultant, Copenhagen
+45 33 36 05 81