Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ibeko Powers mätteknik hjälper tyska energiföretag

en bild
Ibeko Power AB erbjuder avancerad teknik för mätning och underhåll av kraftsystemkomponenter. Tyskland är p.g.a. stora energibolag och väl utbyggt elnät en prioriterad marknad för företaget . Ibeko Power vände sig till Business Sweden för att få stöd med att bearbeta tyska marknadsaktörer, för att på så sätt kunna nå sin marknadspotential.

Ibeko Power AB grundades 2003 och exporterar sin teknik genom ett världstäckande distributörsnätverk samt via en egen webbshop. Företagets produkter är kända under varumärket DV Power. Länge har företaget haft kunder inom energiproduktion samt elnätsoperatörer i Tyskland, dock kände företaget ett behov av att genomföra en kraftansträngning för att mer proaktivt bearbeta potentiella kunder och förbättra sin positionering på marknaden. 

- Business Sweden är vår mycket viktiga partner för marknadsföringen av DV Powers produkter i Tyskland. Vårt samarbete påbörjades 2014 och sedan dess har vi framgångsrikt navigerat på den tyska marknaden, tack vare teamet i Berlin och dess kontinuerliga arbete, stöd och bibehållna fokus på kunderna inom vår bransch, säger Aida Herenda, Application Engineer. 

En stor marknad kräver lång och noggrann bearbetning

Tyskland är en stor marknad med många potentiella kunder och regional uppdelning. Sedan 2014 har Business Sweden bistått Ibeko Power i dess marknadsbearbetning i Tyskland. Utöver identifiering och prioritering av marknadssegment, regioner och företag att fokusera på, har Business Sweden utfört aktiv kundbearbetning där företag och beslutsfattare kontaktats för att initiera affärsdialoger. Aktiviteterna har även inkluderat affärsresor, då Ibeko Power har fått möjlighet att träffa potentiella kunder och presentera sina produkter.

- Ett av våra projektmål var att identifiera och analysera prioriterade kundsegment med fokus på deras interna köpprocess and beslutsfattare. Att nå beslutsfattarna eller avdelningar som är delaktiga i beslutsprocessen var inte enkelt för oss. Där har vi varit i behov av stöd. Business Sweden har framgångsrikt lyckats identifiera och etablera kontakt med relevanta nyckelpersoner på tyska företag verksamma inom strömförsöjningsbranschen.

Ökad kännedom och kontakt till kunder samt nätverk

Målsättningen för Ibeko Power var att samarbetet skulle resultera i ökad kännedom om varumärket DV Power samt att förhoppningsvis erbjudas möjligheten att presentera sig och sin teknik för potentiella kunder. Business Sweden har hittills säkerställt affärsmöten hos 15-20 potentiella kunder. Utöver ökad varumärkeskännedom och personliga kontakter till beslutsfattare har dessa affärssamtal redan genererat ca.1 miljon SEK i försäljning.

- Vi är nöjda med våra resultat på den tyska marknaden. Det har inte varit möjligt att nå dessa utan Business Swedens kontinuerliga stöd och vi är fortsatt mycket nöjda med vårt samarbete.