Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Hexicon satsar på Taiwan med sin teknologi för flytande vindkraft

en bild
Hexicon har en unik teknologi för flytande vindkraft som har stor potential i ett Taiwan som satsar ambitiöst på förnyelsebar energi. Genom samarbete med Business Sweden i Taipei fick företaget kontakter på hög nivå med nyckelaktörer på den taiwanesiska marknaden och kunde underteckna ett samarbetsavtal med flera av dessa.

Hexicon är ett svenskt företag med en unik teknologi för flytande vindkraft. Taiwan har en hög ambition att satsa på utveckling av förnyelsebar energi och en av världens mest gynnsamma förutsättningar för havsbaserad vindkraft. En utmaning är dock att det blir djupt vatten relativt nära kusten, något som kan öka intresset att satsa på flytande lösningar.Dessa förutsättningar var basen för Hexicons intresse för den taiwanesiska marknaden. Business Sweden i Taipei fick i uppdrag att assistera företaget med att bedöma marknadsmöjligheterna och utveckla samarbetsstrukturer med olika lokala aktörer och beslutsfattare.

Som ett första steg genomförde Business Sweden ett subventionerat projekt för små och medelstora företag för en marknadsanalys i syfte att hjälpa Hexicon att förstå den taiwanesiska marknaden för havsbaserad vindkraft. Detta följdes av besöksprogram och därefter arrangerades seminarier för att möta och skapa ytterligare engagemang med olika aktörer på marknaden. Business Sweden fortsatte med att löpande uppdatera Hexicon om utvecklingen på marknaden och företaget deltog även i de årliga högnivåmötena Sverige-Taiwan (Joint Business Council) vilket gav publicitet och ett fördjupat kontaktnät.

     
-Med sin professionella inställning till verksamheten och sitt löpande konsultarbetet med rådgivning och uppföljande arbete gentemot taiwanesiska aktörer och beslutsfattare har Business Sweden varit av oersättligt värde. Som ett resultat har vårt företag kunnat göra verkliga framsteg i Taiwan" säger Maurice Jenkens, Sales & Marketing Director Hexicon AB

-Det kan vara ganska svårt att arrangera möten på högsta beslutsfattande nivå men tack vare den officiella status Business Sweden har i Taipei underlättas detta och vi kan vara en dörröppnare för svenska företag i Taiwan ", säger Coka Liu, projektledare på Business Sveriges kontor i Taipei.

En serie högnivåmöten resulterade i en överenskommelse om samarbete och ett MoU undertecknades med berörda parter i Taiwan. Nästa steg blir för Hexicon att etablera ett lokalt bolag i Taiwan. "-Vi har beslutat att fortsätta vårt samarbete med Business Sweden och jag skulle inte tveka att åter be om Business Swedens hjälp för våra behov på marknaden" avslutar Maurice Jenkens, Sales & Marketing Director Hexicon AB.

en bild

Coka Liu

Project Manager Project Manager
+886 2 2757 6573 Ext.12
E-post coka.liu@business-sweden.se