Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Civil Rights Defenders växer med stöd från amerikanska partner

en bild
Civil Rights Defenders ville öka sin finansiering från amerikanska filantroper. Business Sweden introducerade den oberoende expertorganisationen för relevanta filantroper i New York och San Francisco och arbetade med att öka organisationens förståelse för hur marknaderna ser ut.

Civil Rights Defenders bildades 1982 i Stockholm med syfte att försvara mänskliga rättigheter, i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare.

Civil Rights Defenders verkar på ett antal olika samhällsnivåer för att åstadkomma förändring. Bland annat övervakar de statliga myndigheter och utkräver ansvar och rättvisa när människors grundläggande rättigheter har kränkts. De informerar även människor om deras rättigheter och stärker lokala människorättsförsvarare genom kunskap, träning och stöd.

För att få en bättre förståelse kring filantropmarknaden i USA i allmänhet och San Francisco Bay Area och New York i synnerhet tog Civil Rights Defenders kontakt med Business Sweden. Genom genomgående marknadsanalyser och kartläggning av relevanta filantroper och donatorer i nämnda geografiska områden kunde Business Sweden bidra med värdefull expertis.

Business Sweden undersökte vidare hur en typisk finansieringsprocess ser ut samt vilka nyckelorganisationer som var betydelsefulla för Civil Rights Defenders att träffa för att förstå marknaden bättre.

LYCKAT MöTESPROGRAM GENERERADE KONTAKTER

- Vårt team kunde identifiera de stiftelser och intressenter som var mest relevanta och påvisade störst potential för Civil Rights Defenders och därefter öppna dörrar till dessa nyckeldonatorer på en väldigt konkurrensutsatt marknad, säger James Armstrong, konsult på Business Sweden.

- Vi lyckades även undersöka olika typer av ingångsalternativ som vår kund inte än hade övervägt, för att sedan sätta dem i kontakt med potentiella partners.

För att följa upp bakgrundsarbetet satte Business Sweden ihop ett besöksprogram med olika aktörer på marknaden – inklusive Rockefeller  och Ciscostiftelsen åt Civil Rights Defenders.

- Jag blev positivt överraskad av resultatet i Business Swedens studie, inte minst för att den var så hands-on och konkret med en väldigt bra analys, säger Hampus Stenberg, chef för kommunikation och internationella relationer på Civil Rights Defenders.

- Business Sweden lyckades dyka in i relevanta områden och ta fram konkreta implikationer, bland annat genom besöksprogrammet.

FYSISK NäRVARO SIGNALERAR LåNGSIKTIGHET

Sammanfattningsvis kunde Business Sweden dra slutsatsen att Civil Rights Defenders fysiska närvaro på marknaden skulle spela en kritisk roll för att öka medvetenheten kring deras aktiviteter och för att bygga viktiga relationer. Genom att ta vara på sitt breda nätverk och genom en utförlig marknadsanalys kunde Business Sweden presentera konkreta riktlinjer för Civil Rights Defenders kring vilka organisationer de borde kontakta, samt ett strukturerat besöksschema.

- Förutom att utforska filantrop- och donatormarknaden, tittade vi även på olika typer av tech-partnerships för våra tekniska innovationer. Business Sweden hjälpte oss även med detta, vilket har möjliggjort en fysisk närvaro för oss i San Francisco, där vi nu har ett kontor i Palo Alto, säger Hampus Stenberg.

en bild

James Armstrong

Project Manager Chicago Project Manager, Chicago
+1 312 781 6223
E-post james.armstrong@business-sweden.se