Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Design av morgondagens bilar i Barcelona

en bild
Vikten av den lokala kunskap, kännedom och närvaro som Business Sweden bistår med visar sig ännu en gång ovärderlig när Geely Design tog över verksamheten från Volvo Cars Spain i Barcelona.

Geely Design ligger legalt under CEVT AB som är ett svenskregistrerat företag som ägs av Zhejiang Geely Holding Group och bildades 2013. CEVT är Geely Auto och Volvo Cars gemensamma teknik- och utvecklingscenter för framtida bilar inom C-segmentet, Verksamheten omfattar de centrala delarna av personbilsutvecklingen – från chassi till motor och kraftöverföring, till högavancerade tekniklösningar och formgivning av dess exteriör.

Vid årsskiftet 2013/2014 frigjordes design- och utvecklingsstudion i Barcelona från Volvo Cars Spain och CEVT tog över verksamheten och befintlig personal. Inför detta ansåg CEVT att de skulle behöva stöd med praktiska delar och juridiska frågeställningar som till exempel arbetsrätt.

Karin Naremark, Vice President Human Resources på CEVT, som tidigare i sitt arbetsliv startat upp bolag med försäljningsverksamhet runt omkring i världen i samarbete med Business Sweden, tog kontakt med Business Swedens kontor i Spanien för att få stöd kring företagsetablering och arbetsrättsfrågor i Spanien.

"UTLANDSETABLERINGAR MER KOMPLICERAT ÄN MAN TROR"

- Det var naturligt för mig att ta kontakt med Business Sweden som tidigare hjälpt mig med utlandsetableringar, säger Karin Naremark.

Utöver etableringen och övergången av anställda och kontrakt från tidigare verksamhet efterfrågades även löpande support av HR- och löneadministration, bokföring och ekonomisk administration, Business Support Office.

- Företagsadministrationen i Spanien skiljer sig mycket ifrån den vi är vana med i Sverige, och även språkbarriärer gör sig ofta påminda när man gör affärer här, även på engelska, säger Åsa Barrio, Konsult på Business Sweden.

- Min lärdom från utlandsprojekt är att ta hjälp av de som har kunskap och kännedom om den lokala marknaden. Saker är mer komplicerade än man tror gällande utlandsetableringar, säger Karin Naremark.

Lokal närvaro och kännedom är A och O

Karin konstaterar även att distansen är en av svårigheterna vid etablering och drift av verksamhet utomlands. Därför är det viktigt ha nära kontakt mellan huvudkontoret i Sverige och bolaget utomlands, liksom till det lokala Business Sweden-teamet.

När problem uppstod i etableringsprocessen kunde Business Sweden både sätta in åtgärder för att komma vidare i frågan, samt ge CEVT i Sverige förklaring och full förståelse om bakomliggande orsaker. CEVT känner också en trygghet i att Business Sweden alltid har koll på att det löpande BSO-arbetet flyter som det ska och hör av sig så fort något oförutsett inträffar.

Efter tre månader och en komplicerad process färdigställdes CEVT:s etablering i Spanien. Samarbetet med Business Sweden med HR- och finansiell administration fortsätter och man ser även på möjligheter att fördjupa samarbetet framöver.

- Det är alltid lätt att komma i kontakt med Business Sweden för att få saker uträttade och för att få bra rådgivning om vad som går och inte går att göra på den spanska marknaden, säger Karin Naremark.

en bild

Åsa Barrio

Business Developer Madrid Business Developer, Madrid
+34 91 444 26 00
E-post asa.barrio@business-sweden.se