Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

En resa mot att etablera ett innovationscenter för renluftsteknik i Singapore

en bild
I syfte att öka medvetenheten kring energieffektiva luftfilter och särskilja sig från sina konkurrenter arbetar Camfil för att profilera sig i Singapore och att stärka sitt varumärke i Asien. Även om luftkvaliten i Asien kontinuerligt försämras med en rad negativa hälsoeffekter som följd, är den allmänna kunskapen om effektiva och energisnåla luftfilter fortfarande relativt låg. Behovet av att etablera statliga standarder och policys för god luftkvalitet inomhus är ett måste för Camfil för att stå ut bland sina konkurrenter.

Camfil har arbetat med Business Sweden över hela världen, där man tillsammans genomfört skräddarsydda studier på ett antal marknader, däribland Indien, Sydkorea och Mellanöstern. I början av 2015 började Camfil arbeta med Business Sweden i Singapore, mycket på grund av landets position som nav i Asien och Mellanöstern, samt med tanke på det generellt snabba beslutsfattandet i landet. “Tanken har varit att dela policys och praxis från Sverige/Europa för att höja standarden i Singapore vad gäller inomhusluftkvalitet (Indoor Air Quality, IAQ). Syfte är att senare etablera ett innovationscentrum inom inomhusluftkvalitet och bedriva forskning på nuvarande och framtida frågeställningar inom området. Dessa satsningar i kombination med att etablera och omprofilera Camfils regionala huvudkontor kommer hjälpa Camfil att profilera sig som en ledande Smart City-leverantör för en hållbar och miljömedveten uppbyggnad i Singapore, and i förlängningen i hela regionen”, säger Dr Suresh Balan, Executive Vice President, Asia Pacific & middle East, Camfil.

Marknadsinsikt och lokalt ndenätverka

I nära samarbete med Camfil skapade Business Sweden en handlingsplan i Singapore där man tillsammans arbetade för förbättra folkhälsan, öka produktiviteten och minska energiförbrukningen genom god inomhusluftkvalitet. Syftet var att adressera frågor inom inomhusluftkvalitet och att skapa striktare standarder och policys. Tillsammans lyckades Camfil och Business Sweden engagera intressenter och beslutsfattare på hög nivå i Singapore, både på den statliga och akademiska sidan, och få dem att börja utforska aktuella uppfattningar inom området och på så sätt försöka påverka den framtida inriktningen inom inomhusluftkvalitet.

Camfil kontinuerliga arbete med att engagera lokala intressenter, i kombination med Business Swedens ansträngningar att öka medvetenheten hos regering, näringsliv och akademi kom vid en lämplig tidpunkt, då Singapore i dagsläget söker efter möjligheter att ta itu med akuta luftkvalitetsproblem inklusive det periodiska dis som staden utsätts för. Det faktum att Singapore påverkades extra mycket av dis och smog just under hösten 2015 spädde på dialogen kring luftkvalitet ytterligare. En positiv utveckling är att en ny global ISO-standard för luftfiltereffektivitet nyligen röstats inom vilken kommer ersätta befintliga standarder inom det närmaste året. Förr eller senare behöver även Singapores tillsynsorgan se över och finjustera nuvarande standarder för att hjälpa konsumenten i sitt val av luftfilter och i att förstå de olika nivåer av filtereffektivitet (ePM1, ePM2.5 eller ePM10) som finns i hälsofrämjande syfte. Förutom hög filtereffektivitet är även Camfils luftfilter energieffektiva, vilket bidrar till såväl kostnadsbesparingar som en mindre negativ påverkan på miljön (i linje med Singapores ”Green Mark Initiative”).

Etablerade samarbeten för fortsatt tillväxt

Med hjälp av Business Sweden upprättades en dialog med Nanyang Technological University (NTU) i Singapore, ett ledande universitet och forskningsinstitut i Asien. NTU valdes ut som forskningspartner till Camfil i flera projekt.

Camfil tog emot ett besök från NTUs rektor, den svenska professor Bertil Andersson, till sitt FoU och Innovationscenter i Svenska Trosa i slutet av 2015. Professor Andersson var imponerad av Camfils arbete - inte bara i labbet, utan även på de positiva effekter som sågs på lokalsamhället. I början av 2016 besökte Camfils VD Magnus Yngen NTUs Eco-campus i Singapore. Magnus var imponerad av NTUs livfulla forskningsanläggningar, öppna och samarbetsvilliga kultur mellan olika discipliner samt ledande teknik och laboratorier som leds av mycket framstående forskare. Tillsammans med Singapores befintliga satsningar kring grön byggnation banar samarbetet mellan Camfil och NTU vägen för forskning på områden som är av högsta vikt för Singapore – såsom skalbara lösningar för att råda bot på landets periodiska dis- och smog problem.

"Samarbetet med NTU i Singapore är bara början. Det har varit en mycket viktig process för oss att träffa viktiga beslutsfattare på regeringsnivå för att få insikt i deras utmaningar och prioriteringar, och samtidigt mer grundligt kunna undersöka potentiella samarbeten med olika parter. Vi har snabbt lyckats etablera högnivå relationer, fått utmärkt varumärkeskännedom och mycket positiva resultat. Business Sweden i Singapore har varit avgörande i detta, både i att initiera kontakterna och i att bidra till att stärka dem", säger Camfils VD Magnus Yngen.