Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

AquaTeq påbörjar en lönsam expansion i Europa

en bild
AquaTeq utvecklar produkter för underhåll av befintliga rörsystem genom högtrycksspolning. Produkterna utvecklas med fokus på effektivitet och resursbesparing, avseende vatten, tid och diesel. Slutkunden är kommuner och entreprenörer på mogna marknader som prioriterar prestanda och kostnadseffektivitet.


AquaTeq är sedan många år väl etablerade i Sverige, Norge, USA och Australien. När företaget bestämde sig för att expandera i Europa, tog de hjälp av Business Sweden för att skapa en strategi för etableringen.

Teknik- och kunskapsintensiva produkter på nischad marknad

AquaTeqs tagline lyder “Taking Science to the Sewer”, vilket reflekterar erbjudandet då företagets styrka är avancerad, resursbesparande teknik och djup know-how av rörsystemsunderhåll. De guidar kunden att hitta den mest kostnadseffektiva och hållbara lösningen när det gäller att underhålla befintliga rör, exempelvis avlopps- och dagvatten-ledningar. Anna Lantz, VD på AquaTeq, förklarar det väsentliga i att kunna erbjuda hållbarhet ur ett tids- och miljöperspektiv inom denna bransch.

“Vi säljer på kvalitet och performance. Vi jobbar kontinuerligt på att utveckla befintliga och nya produkter som minskar vattenåtgång och dieselförbrukning. Vi tar med alla delar egentligen, eftersom vi vill erbjuda kunden produkter som är så kostnadseffektiva som möjligt men samtidigt minimerar fotavtrycket.”, säger Anna.

Utmaningen i att växa internationellt

Anna förklarar att AquaTeq kom till “världens ände” på den svenska och norska marknaden. De kände sig begränsade och behövde expandera vidare i Europa för att kunna nå sina tillväxtmål. För att kunna ta informativa beslut och minimera de risker som en ny internationaliseringssatsning innebär, genomgick företaget Business Sweden’s affärsutvecklingsprocess “Steps to Export”.

Målet var att växa internationellt, men företaget var osäkert på vilka marknader som hade högst potential och mognad för deras produkter och vilken strategi de skulle använda vid etableringen för att generera intäkter så snabbt som möjligt.

“Steps-processen guidade oss fram där vi till slut kom fram till att starta ett eget bolag i Tyskland. Business Sweden var ett bollplank som kritiskt värderade resultaten vi fick fram. Vi fick ta del av deras erfarenheter och även erfarenheter från andra kunder till Business Sweden.”, förklarar Anna.

Skräddarsydd lösning skapas

Med hjälp av Business Sweden’s affärsutvecklingsprocess “Steps-to-Export” kunde AquaTeq först få svar på vilka marknader som var intressanta för expansion, rangordna dessa och utveckla en affärsplan och expansionsstrategi. Det är ett koncept som bygger på att utveckla en skräddarsydd struktur för hur företaget ska planera alla steg i en ny exportsatsning och marknadsetablering.

“Steps to Export är ett fantastiskt verktyg som strukturerar upp arbetet. Jag tror inte att vi hade haft den strukturen utan Business Sweden. Nu fick vi en mall att jobba utifrån som styrde upp processen, vilket sparade väldigt mycket tid för oss. Vi kom i kontakt med Business Sweden i Tyskland och fick då en bild av marknaden, som för oss till att börja med var som ett blankt papper”, säger Anna.

Dörrar öppnas för långsiktig tillväxt

AquaTeq är i uppbyggnadsfasen av sin europeiska expansion och finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Anna förklarar vilka möjligheter som internationaliseringen har resulterat i. “Vår potential är lätt att beräkna med populationsberäkning. Med våra utländska marknader är vår potential 7-8 ggr högre nu än innan vi började med detta samarbete, om vi bortser från USA. Vi har möjlighet att öka vår omsättning eftersom vi har fått ett större kundunderlag”, säger Anna.

Anna förklarar effekten av Steps to-Export; “Hjälpen och informationen vi fick under  processen gjorde att vi sedan kunde hitta våra egna vägar. Detta hade inte varit möjligt utan den hjälpen vi fick. Det är ett toppenverktyg, utan det hade vi tappat både tid och pengar så valet känns mycket kostnadseffektivt för oss.”

Vill du att vi kontaktar dig?

Meddelande*

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.