Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Intressentanalys för Alfa Laval i Japan

en bild
Alfa Laval är en ledande global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering genom sina nyckelprodukter – värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Företaget spelar idag en avgörande roll inom områden som är väsentliga för samhället, så som energioptimering, miljöskydd och livsmedelsproduktion. Alfa Laval hade cirka 17 500 anställda år 2015 och en omsättning på 40 miljarder SEK.

Alfa Laval har varit närvarande på den japanska marknaden sedan 1925. Trots att Alfa Laval är helt etablerade i Japan fanns behovet att få en bättre förståelse för kundernas syn på företaget och dess lösningar inom viktiga tillväxtsegment på den japanska marknaden. Dessutom var företaget intresserade av att få djupare insikt i branschtrender samt en mer genomgående översikt av beslutsprocessen hos nyckelkunder och intressenter i de berörda industrisegmenten.

Business Sweden hjälpte Alfa Laval att få tillgång till viktiga aktörer i de berörda industrierna och kunde säkra intervjuer med intressenter som det hade varit mycket svårt för Alfa Laval att närma sig direkt. Business Sweden tillhandahöll en djupgående analys samt rekommendationer baserade på resultatet i projektet.

 Projektet gav Alfa Laval värdefulla bidrag till framtida affärsutveckling och resulterade även i att Alfa Laval samarbetar med Business Sweden på ytterligare marknader med samma tillvägagångsätt för att få en bättre förståelse för respektive marknad.

en bild

Petter Sund

Team Leader Customer Group Industrials Team Leader Customer Group Industrials
+46 73 805 14 17