Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Svensk systemleverantör knyter kontakter i Danmark

en bild
Verismo Systems talent management-lösning Verismo HR har väckt intresse hos danska IT-företag och HR-konsulter. Business Sweden har identifierat, kontaktat och bokat möten med potentiella partners för konkreta diskussioner om samarbeten på den danska marknaden. Under projektets gång har även kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark lyfts fram.

Verismo HR är en talent management-lösning som hjälper organisationer att strukturera, optimera och samordna arbete och resultat. Systemet är, till skillnad från många konkurrerande system, anpassat efter en europeisk affärsmodell, något som har bidragit till Verismos starka position i Sverige och Finland. Satsningen på den danska marknaden gjordes i nära samspråk med Business Sweden.

attraktivt affärsklimat lockade

- Vårt intresse för Danmark väcktes efter att det kommit in förfrågningar från danska företag som ville sälja vårt system. Dessutom attraherades vi av affärsklimatet och det faktum att man har snabbare beslutsprocesser i Danmark. Efter diskussioner med Business Sweden i Danmark kom vi fram till att vi ville satsa på den danska marknaden, säger Krister Olsson, Sales Manager på Verismo Systems AB.

Business Sweden utförde som ett första steg en marknadsöversikt inom Human Resources i Danmark. Steg två i projektet handlade om att identifiera och screena potentiella samarbetspartners, vilket resulterade i en lista med utvalda aktörer inom både lönesystem och HR-konsulter. En noggrann urvalsprocess av potentiella partners, i kombination med Business Swedens väletablerade nätverk på den danska marknaden, bidrog till att man kunde identifiera intressanta samarbetspartners utifrån Verismos kravprofil.

- Business Sweden gjorde ett utmärkt jobb med att identifiera HR-konsulter och lönesystemsföretag och presenterade ett mycket relevant resultat, helt i linje med våra önskemål, fortsätter Krister Olsson.

Möten med beslutsfattare

De utvalda aktörerna kontaktades av Business Sweden för intervju och marknadsföring av Verismos produkter, i syfte att boka in möten med relevanta beslutsfattare. Dialogen med både Verismo och de utvalda aktörerna skedde kontinuerligt under projektets gång för att stämma av gemensamma intressen. Verismo genomförde mötena tillsammans med en konsult från Business Sweden på kontoret Köpenhamn. Mötena som bland annat innefattade ett av Danmarks största it-företag, löneföretag och HR-konsulter resulterade i konkreta kontraktsdiskussioner.

- Mötena med de danska intressenterna var bra och kvalitativa. Business Sweden hade förberett dem väl och de visste vad det handlade om, vilket underlättade för mig när jag genomförde mötena. Nästa steg handlar om att arbeta vidare och sluta avtal med de aktörer vi är i dialog med. Nu har vi en tydlig uppfattning om vilka samarbeten vi strävar efter, säger Krister Olsson.