Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Lokal partner nyckeln till framgång

en bild
Swedlocks nyckelhanteringssystem har mött stort intresse på den norska marknaden. I samarbete med Business Sweden har Swedlock etablerat sig med en partner i Norge och på kort tid skapat affärer som väntas uppgå till en fjärdedel av Swedlocks omsättning 2016.

Swedlocks affärside är att underlätta nyckelhanteringen för kommuner och företag med fokus på hemvården. Hemtjänsten i en mindre kommun kan ha 1 500 nycklar att hålla reda på, vilket gör att förenklad nyckelhantering kan innebära stora effektiviseringsvinster för kommunen. När Swedlock började utveckla ett smartare system i slutet av 1990-talet var grundidén att ersätta alla nycklarna med en enda.

Marknadsförståelse viktigt

Efterfrågan på Swedlocks lösningar har varit stor i Sverige och när Swedlock kom i kontakt med Business Sweden hade man lämnat sitt första anbud i en utländsk upphandling i Norge. Swedlock ville ha stöd kring de praktiska följderna av installationen samt få information om hur marknaden och deras kunder var organiserade. Man ville även finna en partner som kunde marknadsföra och sälja deras produkter i Norge.

I ett första steg genomförde Business Sweden en marknadscheck som gav en översikt av marknadstrender, marknadsföringskanaler samt lagar och regler. I samband med detta tog de även fram förslag på potentiella partners för Swedlock. Business Sweden etablerade sedan kontakt med utvalda partners som bjöds in till Business Swedens kontor i Oslo för möten med Swedlock.

- Det är viktigt att få en förståelse och bygga upp kunskap om den norska marknaden för att lyckas på marknaden. Business Sweden har väldigt god kunskap om den lokala marknaden och har med sin kompetens hjälpt oss i hela processen från A till B, säger Magnus Nilsson, vd på Swedlock.

Trygghet och trovärdighet

I samband med sin första installation i Norge, som var ett resultat av den upphandling de vunnit, ville Swedlock marknadsföra sig mot närliggande kommuner. Business Sweden agerade då som en lokal säljresurs och marknadsförde Swedlock hos beslutsfattare i kommunerna.

Genom samarbetet med Business Sweden fick Swedlock en ökad förståelse för de krav och regler som gäller vid arbeten i Norge, vilket underlättade för dem i upphandlingsfasen och gjorde dem väl förberedda inför genomförandet av sitt installationsprojekt. Bland de potentiella partners som Business Sweden har identifierat och kontaktat etablerade Swedlock ett samarbete med ett företag som ger dem tillgång till befintliga kundrelationer med över hälften av Norges kommuner. Swedlock har nu genomfört fyra affärer och omsättningen i Norge förväntas 2016 att uppgå till en fjärdedel av Swedlocks totala omsättning.

- Jag tror att kunderna upplever en trygghet när de blir kontaktade av Business Sweden och att vi får direkt en trovärdighet som annars kan vara svår att uppnå när man inte är etablerad på marknaden. Vi har valt att gå vidare med Business Sweden på nya marknader och ser fram emot ett fortsatt samarbete i våra exportsatsningar, säger Magnus Nilsson.