Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Diaverum etablerar sig på den komplexa brasilianska sjukvårdsmarknaden

en bild
Diaverum var snabba att inse affärspotentialen i den brasilianska sjukvårdsmarknaden. För att stödja företagets marknadsinträde analyserade Business Sweden njur- och dialysvårdssegmentet i Brasilien på uppdrag av Diaverum. Business Sweden hjälpte även till med att identifiera beslutsfattare inom privat och offentlig sektor, rekrytera en lokal medarbetare och identifiera potentiella njurvårdskliniker för förvärv. Nu är Diaverum redo att utföra sina unika njurvårdstjänster i Brasilien.

Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njurvård. Bolaget har för närvarande verksamhet i 21 länder med en patientbas med över 30 200 personer, och man har en stark position i Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Australien.

Det brasilianska hälsosystemet är komplext och svårt att få grepp om, detta p.g.a. omfattande regelverk utfärdade av den brasilianska läkemedels- och hälsovårdmyndigheten Anvisa. Även det offentliga och universella sjukvårdssystemet SUS, för betalning av hälsovårdstjänster, har en komplex struktur. SUS ansvarar för att fastställa ersättningsvärdet och betala för tjänster som utförs av privata institutioner. Med detta som bakgrund kontaktade Diaverum Business Sweden för att få hjälp med att förstå det brasilianska hälsovårdssystemet samt utvärdera njur- och dialysvårdsmarknaden.

Från marknadsanalys till etablering i Brasilien

Diaverums första projekt med Business Sweden omfattade en djupgående marknadsanalys med uppskattning av antalet njur- och dialysvårdspatienter hos offentliga och privata vårdgivare, identifiering av ledande beslutsfattare bland tillsynsmyndigheter och operatörer samt en översikt av rådande regelverk och lagstiftning.

Slutsatsen från denna analys visade på att Brasilien är en marknad med stor potential för Diaverum och ett nästa steg för företagets expansion i Latinamerika. Leveransen av projektet sammanföll med goda nyheter; då den brasilianska regeringen beslutat om en ny lagstiftning som möjliggör för utländska företag att investera i den lokala hälso- och sjukvårdssektorn samt tillhandahålla vårdtjänster. Vilket var något som tidigare varit förbjudet.

Business Sweden fortsatte att stödja Diaverum i sin etablering genom personalrekrytering, uthyrning av kontorslokaler i São Paulo och introduktion till Business Swedens hälsovårdsnätverk, vilket gav Diaverum direkt åtkomst till institutioner så som Anvisa, hälsovårdsministeriet samt privata sjukhus och dess branschförening Anahp.

Vidare genomförde Business Sweden en analys av potentiella förvärvskandidater i Brasilien. Projektet identifierade nyckelframgångsfaktorer för Diaverum att använda som benchmark för att utvärdera potentialen hos enskilda njurvårdskliniker.

"Vi, Diaverum, är mycket nöjda med Business Swedens tjänster i Brasilien. Business Sweden har en bred kompetens som sträcker sig från inträdesanalys mer handgripligt stöd så som kontorsplats och rekrytering."- Marie Sjödahl, områdeschef Latinamerika.

Hälsovårdsnätverket i Brasilien

Hälsovårdsnätverket i Brasilien är ett samarbete mellan Sveriges ambassad och Business Sweden. Målsättningen med nätverket är att identifiera affärsmöjligheter och stödja svenska företag i att överkomma eventuella hinder på den brasilianska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Här i ligger att hjälpa svenska företag att nå fram till olika statliga tillsynsinstitutioner så som: Hälsovårdsministeriet, Anvisa och myndigheten för reglering av privat sjukförsäkringar (ANS). Inom den privata sektorn har svenska företag också möjlighet att interagera med ledande aktörer och privata sjukhus såsom Sirio Libanês, Albert Einstein och HCor samt sjukförsäkringsbolag såsom Amil, Bradesco och Sulamérica. Nätverket har sin bas i plattformen Symbio Care - Health by Sweden - och man organiserar regelbundet affärsfrämjande aktiviteter och evenemang med relevanta nyckelaktörer i Brasilien.

För mer information om Diaverum, vänligen se https://www.diaverum.com/

en bild

Björn Clavey

Senior Project Manager São Paulo Senior Project Manager, São Paulo
+55 11 2137-4403
en bild

Pricila Carmo

Consultant São Paulo Consultant, São Paulo
+55 11 2137-4406