Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

BillerudKorsnäs expanderar i Östafrika

Fältanalys och intervjuer är de främsta metoderna för att uppnå tillförlitliga insikter i Afrika söder om Sahara. BillerudKorsnäs utvecklade sin expansionsstrategi för Afrika söder om Sahara baserat på en analys av värdekedjan och marknaden i regionen. Nu accelererar deras affärer i Östafrika

BillerudKorsnäs är aktivt på över hundra marknader i världen och erbjuder hållbara material och nya lösningar för förpackningsindustrin. Kunderna innefattar förpackningstillverkare, varumärkesägare och stora detaljhandels- och dagligvarukedjor. BillerudKorsnäs målsättning är att växa snabbare än marknaden för förpackningspapper och –kartong, genom att förflytta sin position geografiskt och i värdekedjan. Detta görs genom utveckling av nya produkter, effektivisering av produktion, och genom att erbjuda hållbara och innovativa alternativ.

MARKNADSANALYS SOM GRUND FÖR STRATEGI I REGIONEN

Som ett steg mot att uppnå målen ville BillerudKorsnäs utforska möjligheten att utöka sina affärer i Afrika söder om Sahara. Bolaget hade redan säljagenter i Sydafrika och Kenya och de visste att deras produkter var relevanta för den afrikanska marknaden. För att ytterligare expandera fanns det ett behov av att anpassa produkterna till marknaden, och vid tillfället hade BillerudKorsnäs bara ett fåtal samarbetspartners i regionen som kunde utföra produktkonverteringen från papper till förpackning.

För att bättre förstå marknadspotentialen för produkter inom förpackningspapper, såsom påsar och säckar för socker, mjöl och cement, vände sig BillerudKorsnäs till Business Sweden i Kenya. Business Sweden utförde en analys av värdekedjan och marknaden i Etiopien, Nigeria och Tanzania, där detaljerad information om värdekedjan och dess nyckelintressenter, om producenter, varumärken, potentiella ägare och partners sammanställdes genom fältstudier.

Tillförlitlig information är svårtillgänglig, och för att få fram den är fältanalys och intervjuer de främsta metoderna. Robin Pettersson, Handelssekreterare på Business Sweden in Kenya, var del av teamet som stöttade BillerudKorsnäs, och han berättar att Business Swedens team reste till vart och ett av de tre länderna för att samla in information.

- Vi började med ett i princip blankt papper, och för att kunna leverera projektet besökte vårt projektteam allt från tillverkare och slutkonsumenter till små butiker och gjorde intervjuer med nyckelpersoner i varje sektor. Det är inspirerande att arbeta med ett projekt där data är svårt att få fram och kan göra en stor skillnad för kunden, säger Robin Pettersson.

Analysen visade att en av marknaderna var särskilt utmanande, en hade tuff konkurrens och en tredje lovande potential, vilken BillerudKorsnäs beslutade sig för att utforska vidare.

Marcus Lager, Business Segement Director för Bag Solutions på BillerudKorsnäs är nöjd med resultatet.

- Att arbeta med Business Sweden har gett oss en tydlig uppfattning av marknaden, vilken har hjälpt oss att utveckla en strategi för regionen, säger han.

FORTSATT SAMARBETE FÖR ATT UPPNÅ FULL AFFÄRSPOTENTIAL

Efter avslutat projekt valde BillerudKorsnäs att fortsätta samarbetet med Business Sweden i Kenya. För att kunna positionera sig ytterligare och arbeta för att uppnå full potential i regionen behövde BillerudKorsnäs utöka sin närvaro i Östafrika med en egen säljare. För att hitta rätt person anlitade BillerudKorsnäs Business Sweden som hanterade hela rekryteringsprocessen från framtagande av kandidatprofil anpassad till den lokala marknaden, till intervjuer och urval av de mest kvalificerade kandidaterna.

- BillerudKorsnäs har en professionell och rationell inställning till sin expansion, och vi har ett långsiktigt perspektiv när vi stöttar BillerudKorsnäs i den. Att arbeta med en kund som har höga ambitioner och är intresserade av att utforska potentialen i regionen är väldigt givande, säger Robin Pettersson.

 Som ett resultat av gott samarbete har Business Sweden också stöttat BillerudKorsnäs på andra internationella och växande marknader.

en bild

Julia Torstensson

Consultant Nairobi Consultant, Nairobi
+254 20 3749760 +254 20 374 1788
en bild

Business Sweden i Nairobi

Nairobi , Nairobi
+254 20 374 9760; +254 20 374 1788; +254 786 50 7178