Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ava Monitorings mätsystem hyllas internationellt

en bild
AVA Monitorings helautomatiska mätsystem för bygg- och infrastrukturprojekt revolutionerar teknikkonsulters mätarbete med export från Sverige. Business Sweden har genom sin globala närvaro hjälpt AVA Monitoring med sin etablering utomlands.

AVA Monitoring förenklar mätningen av miljöparametrar genom att erbjuda teknikkonsulter modern mätutrustning och arbetsverktyg i mobilnätet. Mätsystemet är helautomatiskt och gör det enklare att skydda människor, byggnader, infrastruktur, mark, luft och vattendrag från negativ miljöpåverkan. Varje markvibration registreras och minsta geotekniska parameter kan mätas automatiskt. Med en stark position på den svenska marknaden har AVA Monitoring påbörjat en strategiskt viktig expansion och tillsammans med Business Sweden rullat ut sitt erbjudande på den internationella marknaden.

Flera högintressanta partners

Utifrån en initial prioritering av intressanta marknader tog AVA Monitoring hjälp av Business Sweden för att undersöka de internationella möjligheterna närmare. I ett första skede valdes Australien och Storbritannien ut för att förstå förutsättningarna i detalj och identifiera potentiella partners för att inleda försäljning.

Business Sweden genomförde djupintervjuer med företag i England och analyserade förutsättningarna  för att avgöra marknadspotential, konkurrenssituation och etableringsstrategi. Efter genomförd analys introducerade Business Sweden AVA Monitoring till potentiella partners och bidrog med stöd under mötesresor i både Australien och Storbritannien. Som ett direkt resultat från arbetet både i Storbritannien och Australien kunde AVA Monitoring välja mellan flera högintressanta partners. På den brittiska marknaden har utvecklingen därefter gått i rasande takt.

Strategiskt och praktiskt stöd

För att underlätta framtida etableringar på utlandsmarknader ansåg AVA Monitoring att kompletterande information behövdes till den första marknadspriortieringen. AVA Monitoring valde att förnya förtroendet för Business Sweden för att förstå vilka marknader som kunde vara intressanta på kort och lång sikt. Till denna analys gjordes en mer grundlig undersökning av 10 marknader i Europa och Amerika för att bland annat reda ut de lokala mätkrav som råder. AVA Monitoring står nu inför vidare expansion på utvalda marknader.

- Business Sweden blev tidigt en del av AVA Monitorings exportsatsning och vårt samarbete har resulterat i strategiskt beslutsunderlag såväl som praktiskt stöd på våra prioriterade exportmarknader. Med hjälp från Business Swedens globala team av konsulter har vi effektivt kunnat internationalisera vår verksamhet, säger Owe Källström, vd på AVA Monitoring.