Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Marknadsinsikt: Politiken stoppar inte världsekonomin

Tillväxten i den globala ekonomin når sin topp i år. Återhämtningen i investeringarna, som föll kraftigt efter finanskrisens utbrott 2008 ligger bakom den goda ekonomiska utvecklingen. Konjunkturen i omvärlden är fortsatt god i år och ökade risker, framför allt ökad protektionism, tynger inte prognosen.

Förtroendeindikatorer ligger överlag på en hög nivå men riktningen har varit nedåtgående sedan årsskiftet. Arbetslösheten är låg i många länder och väntas sjunka ytterligare. I takt med att centralbankerna normaliserar sin penningpolitik växlar tillväxttakten i den globala ekonomin ner. I fjol ökade global BNP med 3,7 procent och i år väntas tillväxttakten vara oförändrad. Nästa år faller tillväxttakten något till 3,5 procent.

Den europeiska konjunkturen nådde sin topp redan ifjol och i år växer de europeiska ekonomierna långsammare. Stora ekonomier som Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien växlar alla ner i år. Tillväxten i euroområdet drivs av den inhemska ekonomin där särskilt privat konsumtion men även investeringar driver tillväxten. Ökad oro för upptrappade handelskonflikter tillsammans med svagare global efterfrågan innebär att exporten i euroområdet växlar ner från förra årets höga utvecklingstal.

Tillväxten i Asien ökar i långsammare takt till följd av lägre tillväxtsiffror framför allt i Kina, men även Japan växlar ner. I Kina förklaras de lägre tillväxtsiffrorna till stor del av stramare kreditpolitik i syfte att inte äventyra den finansiella stabiliteten. En ytterligare faktor är Kinas allt större fokus på mer långsiktig uthållig tillväxt där inhemsk konsumtion i allt större utsträckning ska driva tillväxten.

I USA resulterar den expansiva finanspolitiken i kombination med den starka arbetsmarknaden i en stark tillväxt i år och nästa år. Eftersom USA är den överlägset största ekonomin i Nordamerika påverkas tillväxten positivt för hela regionen av den goda ekonomiska utvecklingen i USA.

Dokumentinformation
Datum: 26 sep 2018
Storlek: 2,5 MB(pdf)
Ladda ner