Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Marknadsinsikt:
Tillväxtvågen planar ut

Konjunkturen i omvärlden förstärks ytterligare i år. Förstärkningen sker i Nord- och Sydamerika, Afrika och Mellanöstern, medan tillväxten i Europa och Asien planar ut. I år minskar tillväxttakten i Europa främst på grund av att tillväxttakten i Tyskland och Storbritannien mattas av till följd av något lägre ökning i hushållens konsumtion.

Den lägre tillväxttakten i Tyskland och Storbritannien motverkas delvis av att Frankrike uppvisar högre tillväxttal, till följd av en högre exporttillväxt. På sikt normaliseras penningpolitiken i euroområdet, vilket dämpar tillväxttalen från och med nästa år. Tillväxten i Asien ökar i långsammare takt till följd av något lägre tillväxtsiffror i framför allt Kina. Det förklaras av en mer åtstramande ekonomisk politik och större fokus på långsiktig uthållig tillväxt där konsumtion i allt större utsträckning driver tillväxten.

Tillväxten i den globala ekonomin har ökat i snabbare takt det senaste året, främst för OECD-länderna. Men även i tillväxtekonomierna har utvecklingen varit robust. Återhämtningen av investeringarna, som föll kraftigt efter finanskrisens utbrott 2008, och en stark tillväxt i industriproduktionen ligger bakom förstärkningen. Framöver fortsätter investeringarna att öka snabbt och konjunkturen i omvärlden förstärks därför ytterligare i år.

Förtroendeindikatorerna ligger överlag på en hög nivå trots en viss avmattning den senaste tiden. Arbetslösheten är låg i många länder och väntas sjunka ytterligare. Ifjol ökade global BNP med 3,7 procent och i år väntas tillväxttakten kulminera till 3,9 procent. Nästa år växer global BNP med 3,7 procent.

Dokumentinformation
Datum: 25 apr 2018
Storlek: 2,7 MB(pdf)
Ladda ner