Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Marknadsinsikt

Business Sweden publicerar marknadsinsikten två gånger per år. Marknadsinsikten ger en översiktlig bild av utvecklingen i världsekonomin, samt en mer djupgående inblick i den ekonomiska utvecklingen i viktiga regioner för svensk export. Därutöver analyseras även utveckling av svensk ekonomi och export.

Syftet med marknadsinsikten är att skapa ökad förståelse för drivkrafter för svensk export samt för hur den ekonomiska utvecklingen i världen påverkar svenska exportföretag. Analysen baseras i huvudsak på data från Oxford Economics, Statistiska centralbyrån och Macrobond, inklusive Business Swedens egen erfarenhet och förståelse för omvärlden.

en bild

Det står alltmer klart att världsekonomin har gått in i en tydlig avmattning. Industriproduktionen har stagnerat i stora delar av världen...

en bild

Det senaste decenniet har världsekonomin stimulerats av en expansiv penningpolitik med låga styrräntor. Ökade finanspolitiska stimulanser...

en bild

Tillväxten i den globala ekonomin når sin topp i år. Återhämtningen i investeringarna, som föll kraftigt efter finanskrisens utbrott 2008...

en bild

Konjunkturen i omvärlden förstärks ytterligare i år. Förstärkningen sker i Nord- och Sydamerika, Afrika och Mellanöstern, medan tillväxte...

en bild

Det råder optimism i världsekonomin och den globala konjunkturåterhämtningen fortsätter att förstärkas. Flera förtroendeindikatorer ligge...

en bild

Omvärldskonjunkturen fortsätter att stärkas samtidigt som tillväxtekonomierna stöttas av stigande olje- och råvarupriser. Det råder optim...

en bild

Världsekonomin fortsätter att kämpa i motvind, men tillväxttakten växlar trots det upp till strax under 3,5 procent per år 2017-2018, frå...

en bild

Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt, men tyngs av svag produktivitetsutveckling, åldrande befolkning i delar av världen sa...

en bild

Lena Sellgren

Chief Economist Stockholm Chief Economist, Stockholm
+46 703 121 902