Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Sverige tappar inom varuexporten men svenska företag är fortsatt konkurrenskraftiga

Sverige har det senaste decenniet tappat drygt 30 procent i exportmarknadsandel jämfört med sina viktigaste konkurrentländer. Tappet gäller brett över alla varugrupper utom livsmedel samt kläder och skor. Den svenska livsmedelsindustrin har ökat sin marknadsandel med 14 procent sedan mitten av 2000-talet. Allra mest har Sverige tappat inom telekom. Även inom maskinindustri, fordon, massa och papper är tappet stort. Framför allt tappar Sverige marknadsandelar till tillväxtekonomierna. Kina och Indien är stora aktörer som går raskt framåt med ökade marknadsandelar inom de flesta varusegmenten. Sverige behåller däremot sin position på den globala tjänstemarknaden.

Sveriges varuexport har ökat med i genomsnitt fyra procent per år (i löpande priser) sedan slutet av 1990-talet. Att Sveriges varuexport fortsätter att öka i skaplig takt indikerar att svenska företag är konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Omvärldens varuexport har emellertid ökat betydligt snabbare. Även Västeuropas export har ökat snabbare. Det innebär att Sverige tappar andelar på den globala exportmarknaden.

Sverige har tappat drygt 30 procent i marknadsandel jämfört med sina viktigaste konkurrentländer det senaste decenniet, sett till den totala varuexporten. Det är nästan dubbelt så mycket som Västeuropas tapp på 17 procent under samma period. Samtidigt har tillväxtekonomierna, med Kina och Indien i spetsen, ökat sina marknadsandelar markant. Kina är den enskilt största varuexportören och den stora vinnaren. Kina dominerar inom ett antal varugrupper som exempelvis elektronik, telekom, stål, metaller samt kläder och skor. Dessutom utmanar Kina nu stora västeuropeiska aktörer och USA som största spelare inom flera varusegment. Inte minst inom maskinindustri, massa, papper och kemi (exkl. läkemedel). Även Indien har förvärvat marknadsandelar i majoriteten av varugrupperna med undantag av telekom och möbler. Länder i Europa som har ökat sina marknadsandelar påtagligt är framför allt Polen, Tjeckien och Turkiet.

Den enda varugruppen där Sveriges export har ökat snabbare än i andra länder är livsmedel. Sveriges marknadsandel inom livsmedel har ökat med 14 procent den senaste tioårsperioden. Den svenska livsmedelsexporten ökar starkt, främst till de nordiska länderna samt Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. I många länder har svenska livsmedel blivit synonymt med kvalitet och pålitlighet. Det finns ett starkt intresse för export i livsmedelsbranschen och utvecklingspotentialen är stor. Exempel på svenska livsmedelsföretag med lyckosamma exportframgångar är Absolut Vodka, Åbro, Kopparbergs, Pågen, Gevalia Löfbergs, Findus, Abba, Almondy och Annas pepparkakor. Det finns dock ett mörkertal i siffrorna eftersom den svenska livsmedelsexporten inkluderar norsk lax som passerar genom Sverige. 

Business Sweden har sedan början av 90-talet haft i uppdrag att främja svensk livsmedelsexport genom olika säljfrämjande aktiviteter och projekt inom ramen för uppdraget ”Food From Sweden”. Några exempel på årliga projekt är svenska samlingsmontrar på internationella mässor, inköpssamarbeten med utländska livsmedelskedjor och e-handelssamarbeten med svenska så kallade ”Shop in shops”. Vi marknadsför även Sverige och svenska livsmedel utomlands under marknadsföringskonceptet ”Try Swedish!”. Läs mer på www.tryswedish.se. Det är glädjande att regeringen fortsätter att satsa på jordbruks- och livsmedelsbranschen och vi väntar nu på lanseringen av regeringens nationella livsmedelsstrategi där exportsatsningar ingår som en viktig komponent.

Svenska företag är konkurrenskraftiga på världsmarknaden och har potential att ta marknadsandelar. Läs vår exportmarknadsandelsanalys ”Sverige tappar marknadsandelar till omvärlden” hittar du här.