Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ljusning i världsekonomin trots osäker omvärld

Världsekonomin fortsätter att kämpa i motvind, men tillväxttakten växlar trots det upp till strax under 3,5 procent per år 2017-2018, från 3 procent i år. Nästa år väntas i stort sett samtliga ekonomier i världen ha en positiv tillväxt. Brexit, Trump och viktiga val i flera länder i Europa nästa år gör dock omvärlden mer osäker med risk för ökad turbulens.

Svensk ekonomi går på högvarv, men brist på bostäder och kvalificerad arbetskraft i flertalet sektorer håller tillbaka tillväxten. Tillväxttakten har redan börjat växla ner från fjolårets höga 3,9 procent. I år väntas tillväxten öka med 3,1 procent för att växla ner till omkring 2 procent per år 2017-2018. I takt med att den globala konjunkturen stärks ökar världshandeln och det ljusnar för svensk export. Business Swedens Exportchefsindex indikerar ökad exportefterfrågan från samtliga regioner på tre månaders sikt. Svensk export väntas öka med 2,3 procent i år, 2,9 procent nästa år och 3,4 procent 2018. Det är ungefär samma takt som ökningen i marknadstillväxten. Att exporten inte väntas öka snabbare beror på strakare krona och högre enhetsarbetskostnader (kostanden för att producera en enhet) framöver.

Den ökade oron i omvärlden efter Brexit och presidentvalet i USA, tillsammans med val i Tyskland, Frankrike och Nederländerna under nästa år hämmar tillväxtutsikterna i Europa något. Tillväxttakten i Europa växlar ner till 1,7 procent per år 2017-2018, från 1,9 procent i år. Tillväxten i Central- och Östeuropa har bromsat in märkbart under året. Fortsatt robust konsumtion räcker inte för att kompensera för fallande investeringar och svag export.

Sammantaget väntas tillväxten i den nordamerikanska ekonomin öka med ungefär 2 procent per år 2017-2018, från svaga 1,6 procent i år. Riskerna i prognosen har emellertid ökat till följd av osäkerheten kring vilken politik Trump-administrationen kommer att föra. Tillväxten kan bli både högre och lägre. Trumps syn på frihandelsavtalet NAFTA är central för såväl den kanadensiska som den mexikanska ekonomins utveckling.

Tillväxtekonomierna återhämtar sig från det kraftiga fallet i olje- och råvarupriserna. Med högre räntor i USA och en starkare dollar finns det en risk för utflöde av kapital från tillväxtekonomier och en försvagning av deras valutor.

Trump sätter press på Asien. Inslag av ökad protektionism och mindre offshoring (företag flyttar sin verksamhet mellan länder) har direkt påverkan på Asien. Tillväxten i Asien har ökat något snabbare än väntat och väntas öka med 5,5 procent i år. De kommande två åren väntas tillväxten fortsatt öka med drygt 5 procent per år. Det indikerar att osäkerheten kopplad till Brexit och Trump, åtminstone på kort sikt, påverkar Europa och USA i större utsträckning än Asien.

Var beredd på turbulens och se till att ha fallskärmen i beredskap, utifall att…

Läs mer här.