Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ihållande motvind i världsekonomin

Världsekonomin står inför en rad utmaningar såsom svag produktivitetstillväxt, åldrande befolkning i delar av världen samt ökad populism och protektionism. Dessutom har tillväxten i världshandeln bromsat in efter finanskrisen. Motvinden i världsekonomin väntas hålla i sig och den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar något till omkring 3,5 procent per år 2017-2018.

För att den globala ekonomin ska ta fart mer påtagligt måste produktiviteten öka, vilket kräver strukturella reformer på flera områden, inte minst på arbetsmarknads- och skatteområdena. Mot bakgrund av den ökande populismen blir det emellertid allt svårare för regeringar att genomföra reformer. Dessutom är flera länder högt skuldsatta och har stora budgetunderskott. Utvecklingen skiljer sig åt mellan de avancerade länderna och tillväxtekonomierna. Tillväxten ökar långsamt i de avancerade ekonomierna och i tillväxtekonomierna går utvecklingen isär.  

Svensk ekonomi har redan börjat bromsa in från en hög tillväxt på nästan 4 procent i fjol. I år väntas svensk ekonomi växa med 3 procent och kommande två år med omkring 2 procent per år. Efterfrågan på svensk export har varit anmärkningsvärt svag det första halvåret i år och indikatorer inklusive Business Swedens egna exportchefsindex visar på svag exportutveckling det kommande kvartalet. I takt med att den globala ekonomin återhämtar sig stärks den svenska exportmarknaden. Exporten tar dock inte fart under prognosperioden varför utvecklingen av den svenska ekonomin är avhängig av hur den inhemska efterfrågan utvecklas. I år väntas exporten endast öka med 2 procent för att de kommande två åren öka med omkring 3 procent per år. Det är marginellt snabbare än marknadstillväxten.

Den europeiska ekonomin fortsätter att återhämta sig i långsam takt med en årlig tillväxt på knappt 2 procent 2016-2018. Rådande politiska strömningar skapar osäkerhet i regionen, samtidigt som åldrande befolkning och fortsatt hög skuldsättning i flera av länderna håller tillbaka tillväxten. Dessutom är det val i både Tyskland och Frankrike nästa år. Den nordamerikanska ekonomin har växt långsammare än väntat det första halvåret och väntas växa med 1,6 procent i år. De efterföljande två åren väntas ekonomin växa med ungefär 2 procent per år. Det blåser starka protektionistiska vindar i USA och det råder en utbredd oro kopplad till osäkerhet inför det stundande presidentvalet.

Tillväxttakten i den kinesiska ekonomin fortsätter att växla ner gradvis till 6,5 procent i år, 6,2 procent 2017 och 5,9 procent 2018. Den indiska ekonomin fortsätter att växa starkt och den indonesiska ekonomin tar ytterligare fart. Tillväxtekonomierna behöver i allt större utsträckning drivas av inhemsk konsumtion och förutsättningarna finns genom en stor andel unga i arbetsför ålder, men omfattande strukturella reformer krävs. Sammantaget väntas utvecklingen i de asiatiska ekonomierna vara förhållandevis stabil med en tillväxt på drygt 5 procent per år under perioden 2016-2018.

Svensk export är konkurrenskraftig och Sverige har potential att öka sin andel på den internationella marknaden, trots att den globala motvinden håller i sig.

Ladda hem Business Swedens Marknadsinsikt.