Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language

06 apr 2016 8:45 - 16:15 Stockholm

Export i praktiken för säljare

På denna utbildning särskilt riktat till exportsäljare, tar vi exportofferten som utgångspunkt för en heldag där de viktigaste avtalskomponenterna gås igenom grundligt, framför allt säljarens och köparens åtaganden och skyldigheter vad gäller de olika leveransvillkoren i Incoterms©2010, betalningsformer, finansieringsupplägg mm.

Försäljning på export kräver kunskap på många områden. Ett område som ofta underskattas är vikten för exportsäljare att känna till de legala konsekvenserna i de affärsavslut som görs med kunder världen över. Alltför ofta tecknas avtal där bl a leverans- och betalningsvillkoren är oklart formulerade. Detta leder lätt till kostnadsökningar, osäkerhet kring betalningen och i värsta fall stora förluster. En bra grund att utgå från är att redan på offertstadiet vara tydlig med de villkor kring bl a leverans, betalning mm som ska gälla.

Omvärldsbevakning är ett annat område som exportsäljare ofta förbiser. Marknadsval som baserats på noggranna analyser av affärsmöjligheter, och inte på tillfälligheter, har större chans att resultera i goda och långvariga internationella affärer. Kunskap om trender, konkurrenter och förändringar kan vara avgörande. Denna utbildning ger dig också verktyg att söka fram information du behöver genom att använda sökmotorer och databaser på Internet. Vi kommer också att gå igenom informationskällor som är intressanta för exportformaliteter.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig framför allt till exportsäljare

Program

08.45 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 10.45  Exportteknikens grunder -  introduktion

 • Säljarens roll i den internationella leveranskedjan

 • Importavgifter och –regler utgör en viktig del i säljarens kalkyl – en

  genomgång av relevanta informationskällor.

 • Viktiga punkter när exportofferten förbereds

10.45 - 12.00  Betalningsformer vid internationella affärer – Vad säljaren särskilt bör tänka på

 • Risker i utlandsaffärer

 • Val av betalningsvillkor

 • Exempel på säkra betalningar

 • Välj betalningsvillkor utifrån aktuell risk och leveransvillkor

 • ”Rätt” betalningsvillkor kan även underlätta en finansieringslösning

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Leveransvillkoren i Incoterms – Vad säljaren särskilt bör tänka på

 • Leveransvillkor i internationell handel - en introduktion

 • Leveransvillkoren i Incoterms®2010 – 11 olika villkor att förhålla sig till

 • Köparens och säljarens skyldigheter

 • Kostnader och risker som drabbar säljaren respektive köparen

14.00 – 14.45 Finansiering av exportaffärer

 • En bra finansieringslösning är ofta är helt avgörande för att en affär ska gå i lås

 • Finansieringsmöjligheter för olika delar av affärsprocessen, t ex förstudier, rörelsekrediter, exportkrediter och riskkapital

 • Ta hänsyn till eventuella kostnader för finansiering och risktäckning redan i offerten

14.45 – 15.00 Kaffe

15.00 – 16.00 Omvärldsbevakning och informationssökning

 • Varför bör säljaren omvärldsbevaka?

 • Metodik och teori kring informationssökning

 • Sökmotorer

 • Internationella källor för marknadsinformation, statistik och företagsinformation

 • Internationella källor exportformaliteter

16.00 – 16.15 Summering av dagen

När: 6 april 2016 

Utbildningen äger även rum: 18 oktober

Var: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Kostnad: 5 900 SEK exkl. moms. I utbildningsavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. 

Föreläsare: Linda Laszlo Ek, Yvonne Brycker, Kajsa Nilsson och Sven-Åke Ström, Business Sweden, Stockholm

Kontakt: Maria Björk, maria.bjork@business-sweden.se

 

Anmäl dig här:

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.
en bild

Maria Klebert Björk

Stockholm , Stockholm
+46 8 588 660 50