Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language

25 mar 2014 8:00 - 16:00 Stockholm

Leveransvillkor och utlandsbetalningar

En grundläggande fråga i varje exportaffär är hur man ska gå tillväga för att få betalt på önskat sätt och vid önskad tidpunkt. En försenad eller utebliven betalning kan bli mycket dyrbart för exportföretaget. Val av betalningsform avgörs av faktorer som vad det är för kund, kreditvärdighet, land, belopp, varans beskaffenhet och eventuellt finansieringsbehov.

Leveransvillkoret enligt INCOTERMS är en del av de allmänna leveransbestämmelserna och formar tillsammans med betalningsvillkor, transportavtal och försäkringsvillkor möjligheten för säljaren att få betalt och 
för köparen att få sin leverans.

Utbildningen tar upp grunderna i exportofferten med de vanligaste standardavtalen vid export, bl.a NL 09 och ORGALIME S2012 samt ger en grundlig genomgång av de olika leveransvillkoren i Incoterms® 2010. Vi går vidare igenom risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer t ex remburser, garantier och kreditförsäkringar. Kursen innehåller också praktiska övningsexempel kring val av olika leveransvillkor och betalningsformer.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig framför allt till marknadsansvariga och exportsäljare, men även till orderansvariga, inköpare och befattningshavare på företagets logistik-/skeppningsavdelningar samt ekonomi-/finansavdelningar.

Mål
Att förmedla en helhetssyn på hur de olika avtalskomponenterna kan kombineras på ett optimalt sätt för att säkerställa för säljaren att få betalt och för köparen att få sin leverans. 

09.00 - 09.15 Registrering                

09.15 - 12.30

 • Exportofferten

 • Standardavtal ECE 188, NL 09, Orgalime S2012 mfl

 • Leveransvillkor i standardavtal

 • Incoterms, Combiterms och Revised American Foreign Trade Definitions

 • Leveransvillkor i internationell handel

 • Genomgång av leveransvillkoren i Incoterms® 2010

 • Köparens och säljarens åtaganden

 • Incoterms® 2010 och varuförsäkringen

 • Transportdokumenten och konventionerna som reglerar transportsätten

 • Övningsexempel


12.30 - 13.30 Lunch 

13.30 - 17.00

 • Risker i utlandsaffärer

 • Rena betalningar

 • Dokumentinkasso

 • Remburs inkl praktisk övning kring rembursavräkning

 • Kopplingen mellan leverans- och betalningsvillkor

 • Bankgarantier

 • EKN-garantier

 • Privata kundkreditförsäkringar

När: 25 mars 2014

Utbildningen äger även rum vid följande tillfällen under 2014, klicka på datumen för att komma till de tillfällena istället: 

13 maj
30 september
25 november

Var: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Kostnad: 5 900 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. 

Föreläsare: Yvonne Brycker, Business Sweden, Stockholm, 08-588 660 17, yvonne.brycker@business-sweden.se och Sven-Åke Ström, Business Sweden,  Stockholm, 08-588 660 95, sven-ake.strom@business-sweden.se

Kontakt: Maria Björk, maria.bjork@business-sweden.se

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.

Kontakt

Olga Piksina
Business Sweden
E: Olga Piksina