Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language

01 okt 2013 9:00 - 17:00 Stockholm

Utbildning i exportregler: Leveransvillkor och utlandsbetalningar

En grundläggande fråga i varje exportaffär är hur man ska gå tillväga för att få betalt på önskat sätt och vid önskad tidpunkt. En försenad eller utebliven betalning kan bli mycket dyrbart för exportföretaget. Val av betalningsform avgörs av faktorer som vad det är för kund, kreditvärdighet, land, belopp, varans beskaffenhet och eventuellt finansieringsbehov.

Leveransvillkoret enligt INCOTERMS är en del av de allmänna leveransbestämmelserna och formar tillsammans med betalningsvillkor, transportavtal och försäkringsvillkor möjligheten för säljaren att få betalt och 
för köparen att få sin leverans.

Utbildningen tar upp grunderna i exportofferten med de vanligaste standardavtalen vid export, bl.a NL 09 och de nya ORGALIME S2012 samt ger en grundlig genomgång av de olika leveransvillkoren i Incoterms® 2010 som gäller fr o m den 1 januari 2011 och visar även på skillnaderna jämfört med den tidigare utgåvan, Incoterms 2000. Vi går vidare igenom risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer t ex remburser, garantier och kreditförsäkringar. Kursen innehåller också praktiska övningsexempel kring val av olika leveransvillkor och betalningsformer. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig framför allt till marknadsansvariga och exportsäljare, men även till orderansvariga, inköpare och befattningshavare på företagets logistik-/skeppningsavdelningar samt ekonomi-/finansavdelningar.

Mål
Att förmedla en helhetssyn på hur de olika avtalskomponenterna kan kombineras på ett optimalt sätt för att säkerställa för säljaren att få betalt och för köparen att få sin leverans. 

09.00 - 09.15 Registrering                

09.15 - 12.30

 • Exportofferten

 • Standardavtal ECE 188, NL 09, nya Orgalime S2012 mfl

 • Leveransvillkor i standardavtal

 • Incoterms, Combiterms och Revised American Foreign Trade Definitions

 • Leveransvillkor i internationell handel

 • Genomgång av leveransvillkoren i Incoterms® 2010

 • Skillnaderna jämfört med Incoterms 2000

 • Köparens och säljarens åtaganden

 • Incoterms® 2010 och varuförsäkringen

 • Transportdokumenten och konventionerna som reglerar transportsätten

 • Övningsexempel


12.30 - 13.30 Lunch 

13.30 - 17.00

 • Risker i utlandsaffärer

 • Rena betalningar

 • Dokumentinkasso

 • Remburs inkl praktisk övning kring rembursavräkning

 • Kopplingen mellan leverans- och betalningsvillkor

 • Bankgarantier

 • EKN-garantier

 • Privata kundkreditförsäkringar

När: 1 oktober 2013. Utbildningen äger även rum 26 november 2013. Klicka här för att istället komma till det tillfället.

Var: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Kostnad: 5 900 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. 

Föreläsare: Yvonne Brycker, Business Sweden, Stockholm, 08-588 660 17, yvonne.brycker@business-sweden.se och Sven-Åke Ström, Business Sweden,  Stockholm, 08-588 660 95, sven-ake.strom@business-sweden.se

Kontakt: Maria Björk, maria.bjork@business-sweden.se

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.

Kontakt

Olga Piksina
Business Sweden
E: Olga Piksina

För att se alla våra kurser i Exportregler, klicka här