Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language

15 maj 2013 9:00 - 16:00 Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Utbildning i exportregler: Frihandelsregler

När man exporterar varor till vissa länder utanför EU kan de bli befriade från tull tack vare EUs avtal om frihandel med dessa länder. Ett villkor för att få tullbefrielse är att varan är en s.k. ursprungsvara. Utbildningen ger besked om EUs frihandelsavtal och hur du tar fram besked om en vara är en ursprungsvara eller inte.

När man exporterar varor till vissa länder utanför EU kan de bli befriade från tull tack vare EU:s avtal om frihandel med dessa länder. De länder som EU har sådana avtal med är: Albanien, Algeriet, Chile, Bosnien Hercegovina, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Kroatien, Makedonien, Marocko, Mexiko, Montenegro, Norge, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea och Tunisien, Västbanken /Gaza.

Den 17:e februari 2011 godkändes det frihandelsavtal som förhandlats fram mellan EU och Sydkorea. Avtalet innebär möjligheter för ökad handel redan från den första juli 2011. Svenska företag får genom avtalet ökade möjligheter att exportera till Sydkorea. I de flesta fall kommer tullarna att avvecklas direkt. Andra produkter blir föremål för stegvis nedtrappning under avvecklingsperioden. Få produkter är helt undantagna tullavveckling. Avtalet träder i kraft provisoriskt 1 juli 2011.

Ett villkor för att få  tullbefrielse är att varan är en s.k. ursprungsvara.  Med detta menas att varan skall ha ursprung i EU (eller vissa andra länder) enligt gällande ursprungsregler och vara styrkt med ursprungsintyg eller leverantörsdeklaration.

Innehåll 
Utbildningen ger besked om EUs frihandelsavtal och hur du tar fram besked om en vara är en ursprungsvara eller inte. Flera exempel ges hur man med olika förutsättningar tar fram en varas ursprungsstatus. Begreppet kumulation av ursprung redovisas även. Vidare får du en genomgång av hur ursprungsintygen varucertifikat EUR. 1 och EUR-MED, fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration samt även hur en leverantörsdeklaration skall utformas och hanteras.

Program

09.00 - 09.15 Registrering

09.15 - 12.00

 • Vad är ett frihandelsavtal?

 • Vilka är EU:s frihandelsavtal?

 • Vad är en ursprungsvara?

 • Bearbetningsregler med exempel

12.00 - 13.00 Lunch
 
13.00 - 16.00

 • Kumulation av ursprung

 • Varucertifikat EUR. 1 och EUR-MED

 • Fakturadeklarationer

 • Leverantörsdeklarationer

 • Tullrestitutionsförbudet

 • Vilka krav på bevisning gäller?

 • Vilka tullförmåner ger frihandelsavtalen?

När: 15 maj 2013

Var: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Kostnad: 5 900 SEK exkl. moms. I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. 

Föreläsare: Christine Wass, Business Sweden, 08-588 661 02 eller christine.wass@business-sweden.se

Anmälan till utbildningen 15 maj gör du genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

 Kontakt: Maria Björk, maria.bjork@business-sweden.se

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.