Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

19 mar 2014 9:00 - 12:00 Sundsvall

Ta en rakare, snabbare väg till affärer i Norge – Seminarium i Sundsvall

Business Sweden bjuder in till halvdagsseminarium om affärskulturen och affärsmöjligheterna som finns på Sveriges största exportmarknad – Norge. Seminariet vänder sig till företag i alla branscher.

Norge erbjuder affärsmöjligheter inom alla typer av branscher. På detta halvdagsseminarium kommer vi att belysa affärsmöjligheter inom en rad olika industrier samt titta på likheter och olikheter mellan den svenska och norska affärskulturen. Vi kommer även att berätta om vad man rent exporttekniskt bör känna till inför en satsning på mot den norska marknaden. 

Olje- och gasindustrin

Olje- och gasindustrin är Norges viktigaste industri och de norska bolagens största utmaning idag är att finna de resurser och den kompetens som marknaden fordrar. Denna kapacitetsbrist gör att norska bolag har stort intresse för de resurser och den kompetens som finns i Sverige.

Energi och miljöteknik

Norge är det land i Norden som tagit täten inom energi- och miljöteknikinvesteringar. Stora investeringar har skett på produktionssidan inom främst vind- och vattenkraft. Energieffektivisering av nya och existerande byggnader, energireducering i industrin och inom infrastuktur, förnybar värme och utveckling och implementering av ny teknologi står också i fokus. 

Livsmedel

Varumärkeskännedomen om svenska produkter är hög i Norge. Norska konsumenter kräver ett större utbud och lägre priser, vilket skapar utrymme och efterfrågan för fler utländska livsmedelsleverantörer, inte minst svenska producenter.

Bygg och infrastruktur

Under 2013 deklarerade den norska byggnäringen att man behöver bygga 38 000 bostäder per år under en kommande femårsperiod för att möta kommande bostadsbehov. Branschen prognostiserar en positiv utveckling både inom bygg och anläggning fram till 2015 där bland annat byggandet av näringslokaler och offentliga byggnader är framträdande.

Healthcare och life science

Den ökande andelen äldre i befolkningen och en begränsad nationell medicinteknisk produktion har föranlett ett stort behov och efterfrågan av effektiviseringar och innovationer inom vården. Den norska marknaden erbjuder således attraktiva affärsmöjligheter för svenska medicintekniska företag med stor innovationskraft.

IT och telekom

Norsk ICT-sektor upplever en stor modernisering inom offentlig sektor där kompabiliteten mellan regioner och enheter ska förbättras och effektiviseras. Även inom sjukvården finns planer på en nationalisering av IT-system och sambandslösningar. På telekomområdet sker en aggressiv utbyggning av 4G (LTE) kapacitet där Telenor redan under slutet av 2012 lanserade 4G i vissa storstadsområden.

Business Sweden hjälper dig att göra din exportsatsning till Norge rakare, snabbare och säkrare!

Tid och plats

19 mars, kl 09:00 - 12:00
Stadshuset, Sundsvalls Näringslivsbolags lokaler, Sundsvall

Seminariet är kostnadsfritt.

Mer information

Bengt Högberg 
Regional Exportrådgivare Västernorrland/Gävleborg, Business Sweden
T: 070-594 11 08
E: bengt.hogberg@business-sweden.se


Våra samarbetspartners: 

en bild

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.

Kontakt

Bengt Högberg 
Regional Exportrådgivare Västernorrland/Gävleborg
T: 070-594 11 08
E: Bengt Högberg

Program

  • 09.00 Samling, mingel och kaffe
  • 09.30 Introduktion av Business Sweden Regionala Exportrådgivare och Sundsvalls Näringslivsbolag
  • 09.45 Affärsmöjligheter i Norge, Mimmi Goude, Business Sweden Oslo
  • 10.30 Paus
  • 10.30 Affärskultur i Norge, Mimmi Goude, Business Sweden Oslo
  • 11.30-12.00 Frågestund