Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

05 dec 2014 13:00 - 14:30 Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Seminarium om affärsmöjligheter inom den polska hälso- och sjukvårdssektorn

Den polska hälso- och sjukvårdssektorn kommer att dra nytta av EU-medel under innevarande programperioden för att täcka starkt växande demografiska och epidemiologiska behov i samhället.

Hälso- och sjukvårdssektorn i Polen

Tre av fyra allmänna sjukhus i Polen planerar investeringar under 2015. Investeringarna kommer att omfatta infrastruktur, inköp av ny medicinsk utrustning och IT-system, som delvis kommer att finansieras med EU-medel. Områden som prioriteras i den innevarande programperioden omfattar akutmedicin, diagnostik och behandling av cancer, livsstilsrelaterade sjukdomar, barnsjukvård samt äldreomsorg. Allt större potential för investeringar uppmärksammas också inom den privata hälsosektorn. Privata utgifter växer med omkring 12 % om året och utgör nästan en tredjedel av alla utgifter inom den polska hälsovården.

Marknaden för medicinteknik i Polen är den största i Centraleuropa och förväntas växa med 7 % om året. Den lokala efterfrågan tillgodoses nästan uteslutande av importerade produkter, där efterfrågan på medicinteknik av hög kvalitet ökar med tillväxten av den privata sektorn. Det bidrar till starkt växande import.

Seminarium i Stockholm om affärsmöjligheter för svenska företag

Business Sweden har under hösten utfört en marknadsstudie av den polska hälso- och sjukvårdssektorn och identifierat affärsmöjligheter för svenska företag främst inom akutmedicin och barnsjukvård, utveckling av telemedicin som effektivt verktyg för äldreomsorg och rehabilitering samt stöd för cancerbehandling.   

Ditt företag bjuds in till seminarium i Stockholm, där Daniel Larsson, chef för Business Sweden’s verksamhet i Polen, kommer att presentera marknadsstudien med affärsmöjligheterna. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan sker senast den 2 december, genom länk nedan.

Vid frågor vänligen kontakta grazyna.tatar@business-sweden.se som även nås på +48 22 505 84 70.

Välkomna! 

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.

Ta del av färska marknadsstudier från hela Europa

Flera av Business Swedens kontor i Europa har under hösten genomfört ett antal studier för att kartlägga möjligheter och utmaningar inom olika branscher och marknader i regionen. 

Studierna kommer att presenteras under ett flertal Europaseminarier.

Läs mer här