Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Gemensamt program

Tisdag 19 mars  (Bukarest)


Eftermiddag, beroende på ankomsttid

Individuella möten enligt önskemål med 2-3 företag och representanter från EBRD eller WB

Buffet hos ambassadör Anders Bengtcén + tillfälle att träffa statssekreterare Gunnar Oom

Onsdag 20 mars (Bukarest) 


Preliminärt program för företag inom energi/miljö - SymbioCity-seminarium 


09.00 – 09.30  Registrering, kaffe&mingel

09.30 – 13.00  SymbioCity-seminarium med företrädare för rumänska
miljöministeriet, miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden och Timisoaras
borgmästare

Rubrik: SYMBIOCITY - THE SWEDISH ENERGY EFFICIENT CITY

13.00 Lunch med mingel

17.30 Avfärd till Cluj med Tarom 649 för dem som önskar*

Middag

Målet med detta företagsevenemang är att betona Rumäniens ökade medvetenhet om EU’s miljöhänsyn och de ökade investeringarna i hanteringen av mer effektiva urbana resurser. Investeringarna har lett till ökat antal energieffektiva byggnader och effektivare fjärrvärmesystem samt användning av alternativa energikällor (t.ex. avfall).

Det har skett ett ökande medvetande om vikten av energieffektivitet i Rumänien- både från den offentliga och privata sektorn. Ett tydligt tecken på detta är Timisoaras planer på att bygga den första avfallsförbrännings-anläggningen i landet. Det rör sig om en investering på ca 80 miljoner euro som kommer att finansieras till 25 procent av den rumänska staten. Man förutspår att detta kommer att medföra en minskning med 25 procent av  uppvärmningskostnaderna från och med första månaden.

Genom att delta i SymbioCity Forum får du information om branschtrender från experter inom området och tillgång till beslutsfattare från både den offentliga och privata sektorn i Rumänien. Du kommer att ha möjlighet att finna potentiella partners och bygga nya relationer med lokala företag. Evenemanget kommer  också att generera hög uppmärksamhet i media för deltagarna tack vare närvaron av flera prominenta gäster.

Klicka här för att läsa mer om energisektorn i Rumänien. 

Onsdag 20 mars (Bukarest)


Preliminärt program för företag inom hälso- och sjukvård


10.30 – 11.00  Registrering, kaffe & mingel

11.00– 14.00 Rundabordskonferens med delegater från svenska sjuk- och hälsovårdsföretag och Ministry of Health, National Insurance House, m.fl.

Rubrik: HEALTHCARE BUSINESS FORUM

14.00 Lunch med mingel

17.30 Avfärd till Cluj med Tarom 649 för dem som önskar*

Middag

Sjuk- och hälsovård

Hälsosektorn har varit en ständig utmaning för många länder i Europa. Rumänien har under de senaste två decennierna gått igenom en period av snabba och stora förändringar i alla sektorer, inklusive hälsosektorn. Den lokala sjukvården har mött samma svårigheter som i alla andra central- och östeuropeiska länder: låg statlig finansiering, otillräcklig och föråldrad utrustning och anläggningar, samt brister i förvaltningen och informella betalningar. Dessa faktorer resulterar i en ökning av missnöjda medborgare.

Hälsovårdskostnaderna i Rumänien är omkring 6 procent av BNP. Utgifterna per invånare uppgår till 700 euro per år 2010.

Förutom redan aviserade upphandlingar av läkemedel och sanitära material för akutsjukvården och självriskregel för patienter, kommer också den efterlängtade nationella hälsostrategin år 2013, som experter säger kommer ge tillgång till EU-medel för hälsoinvesteringar från 2014 och framåt. Strategin kommer att fokusera på fyra områden där strukturfonderna kan användas: infrastruktur, e-hälsa, forskning och offentlig sjukvård.

Det nuvarande sjukvårdssystemet är kraftigt vinklat mot dyr sjukhusvård.

Regeringens hälsoreformer skall främja kostnadseffektiv öppenvård och primärvård, införda egenavgifter, rationaliserad sjukhusinfrastruktur, reglerat införande av nya läkemedel och teknik samt att man granskar det grundläggande förmånspaket som återbetalas av det offentliga sjukförsäkringssystemet.

Den rumänska hälsoministern vill fokusera på att utveckla det grundläggande paket av tjänster som är tillgängliga för patienterna och utveckla ett realistiskt förebyggande hälsovårdsprogram, både när det gäller resultat och tidsram. Förebyggande vårdprogram kommer att få särskild uppmärksamhet och detta kommer att återspeglas i hälsobudgeten för 2013.

Torsdag 21 mars (Cluj)

Preliminärt program

Besök hos borgmästaren Emil Boc, tidigare premiärminister, tillsammans med Gunnar Oom

För företag inom energi/miljö

Möte med kommunala energibolag alternativt individuella företagsmöten enligt önskemål

För företag inom sjuk- och hälsovård

Möten med sjukhusenheter alternativt individuella företagsmöten enligt önskemål

*för de som önskar stanna kvar i Bukarest, kan
Business Sweden anordna upp till 2 möten med företag efter
rundabordskonferensen