Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

27 apr 2016 8:30 - 16:00 Utrikesdepartementet, Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Hur blir Sverige bättre på att erbjuda hållbara lösningar i kriser och katastrofer?

Business Sweden och Regeringskansliets projektexportsekretariat (UD FIM PES), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), MSB och ActionAid bjuder in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium med fokus på upphandlingar i FN-systemet samt på området kris- och katastrofhantering den 27 april. Välkommen att höra vad som är på gång och påverka kommande insatser och strategier!

Allt fler människor drabbas av katastrofer och konflikter. Allt fler är på flykt i världen vilket medför ett stort mänskligt lidande och en mängd negativa följder. FN och andra aktörer är i stort behov av nya innovativa och hållbara lösningar som både kan effektivisera insatserna och öka dess hållbarhet i alla dimensioner. Det finns dock en hel del hinder som vi tillsammans med er vill hitta förslag och lösningar för.

Business Sweden och Regeringskansliets projektexportsekretariat arbetar aktivt för att främja svensk export till nya tillväxtmarknader och multilaterala organisationer. Under hösten 2015 presenterade Regeringen Sveriges Exportstrategi. En av delarna gäller förstärkt affärsfrämjande gentemot FN-systemet och andra internationellt upphandlade affärer. Under 2014 och 2015 inleddes även en särskild satsning på upphandlingar på området kris- och katastrofhantering och fler aktiviteter planeras för 2016 som kommer att presenteras av Business Sweden under förmiddagen på heldagsseminariet.

Under eftermiddagen kommer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), MSB och ActionAid att genomföra en workshop kring hur svenska aktörers innovativa hållbara lösningar ska kunna bidra mer och bättre i humanitära kris- och katastrofinsatser runt om i världen. Workshopen är inledningen till ett större svenskt initiativ de närmaste åren. I denna workshop vänder vi oss till svenska företagare och leverantörer för att utröna vilka hinder som de finner i utvecklingen och försäljningen av hållbara och innovativa lösningar. Detta ska kunna leda till insatser och lösningar och bättre samarbete och beslut, samt i förlängningen ökad svensk export.

Heldagsseminariet ger möjlighet att träffa ett antal nyckelpersoner på UD, utlandsmyndigheter, Business Sweden, SP, MSB och Action Aid. Business Sweden deltar med medarbetare från kontoren i Stockholm, Danmark och Malaysia, som har särskilda uppdrag att arbeta gentemot FN och affärsfrämjande på området kris- och katastrofhantering. Konkreta förslag och exempel på hur Du som aktör på respektive marknad kan komma i kontakt med aktörer inom FN samt kris- och katastrofhantering kommer att ges likaså hur Du som företagare kan gå tillväga och arbeta aktivt mot utvalda intressenter.

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Anmäl Dig gärna i god tid! Senast anmälningsdatum är 22 april.

Observera att namn- och ID-kontroll av säkerhetsskäl görs mot anmälan vid inpassering.

Vid förhinder vänligen skicka ett mejl med företagsnamn, deltagarens namn samt e-mail till kristin.holme@business-sweden.se

Anmäl dig här:

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.