Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

19 maj - 20 maj Amsterdam

Svensk samlingsmonter på PLMA 2015

För åttonde året i rad arrangerar Business Sweden en svensk paviljong på världens största internationella Private Label-mässa. Inköpare från i princip samtliga europeiska kedjor besöker denna mässa liksom inköpare från större kedjor på andra kontinenter.

För flera svenska utställare har deltagandet vid PLMA lett till konkreta affärer och värdefulla kontakter för framtiden. Deltagande på PLMA 2015 kommer återigen att vara delfinansierat av Business Swedens livsmedelsprogram.

Bakgrund

Private Label växer sig allt starkare för varje år och utgör idag mer än 30 % av produktutbudet på hyllorna i fler än 15 europeiska länder. De länder som ökade mest under 2013 var Sverige, Finland, Polen och Slovakien och enligt en studie på 10,000 europeiska konsumenter förväntas utvecklingen att fortsätta under kommande år*. Utveckling av Private Label sortimentet hamnar högt på kedjornas strategiska agenda nuförtiden, det är här man vill växa.

Ökad segmentering inom Private Label (från budget till premium, ekologiskt och hälsoinriktning) skapar affärsmöjligheter för alla typer av producenter och produktkategorier.

PLMA-mässan omfattar mer än 2 250 utställare från 70 länder och har över 11 000 kvalificerade besökare från 115 länder i form av inköpare från de viktigaste/största nordiska och europeiska livsmedelskedjorna och inköpsorganisationerna. För mer information om själva mässan, besök: www.plmainternational.com.

Mässan karaktäriseras av mer än 50 nationella och regionala samlingsmontrar. Den svenska har en prioriterad placering bredvid den danska och franska samlingsmontern.

Kvalifikationer – vem får ställa ut på PLMA?

Mässan är strikt när det gäller vilka producenter som får ställa ut. Samtliga utställare skall vara befintliga producenter av Private Label alternativt förberedda på att inleda produktion under Private Label för de produkter som presenteras på mässan. För att få ställa ut krävs även ett medlemskap i PLMA International. Prata med oss för mer information och er möjlighet att ställa ut.

Mer information om den svenska samlingsmontern

Business Sweden sköter all projektledning, koordinering, kommunikation med mässans representanter, förberedelser inför mässan samt stöttar under mässdagarna.

Vi har 14 tillgängliga monterplatser i den svenska samlingsmontern – först till kvarn gäller!

Om du är intresserad av att ställa ut i den svenska samlingsmontern, kontakta:

Sara Leander-Pehrson
Projektledare för svenska samlingsmontern på PLMA 2015
Business Sweden Benelux
E: sara.leander-pehrson@business-sweden.se
T: +31 70 302 20 53en bild M: +31 646 080 180en bild


Try Swedish!

Den svenska samlingsmontern arrangeras under och marknadsförs under TrySwedish! konceptet. För mer information om TrySwedish besök www.tryswedish.com

 * Källa: PLMA International, 2014; Nielsen, 2014

PLMA 2014

För att läsa mer om det här årets svenska samlingsmonter på PLMA-mässan, klicka här