Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

24 nov 2014 8:00 - 10:00 Scandic City Linköping, Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping

Frukostseminarium om flyg- och försvarsindustrin i Spanien och Storbritannien

Spanien och Storbritannien är två av Europas främsta nationer inom flyg- och försvarsindustrin med en marknadsandel på 3,1 % respektive 13,4 %. Business Swedens kontor i Madrid och London har genomfört en studie över sektorerna på respektive marknad i syfte att undersöka marknadsförutsättningar och möjliga öppningar för svenska företag.

Flygindustrin i Spanien

Flygindustrin i Spanien är den fjärde största i Europa med en omsättning på 6 400 MEUR (2013). Den civila flygindustrin står för den största delen av omsättning och motsvarar drygt 63 % av det totala marknadsvärdet. Vad som kännetecknar flygindustrin i Spanien är bland annat betydande investeringar i FoU och en ledande position i såväl nationella som internationella rymdprogram.

Sektorn drivs av stora internationella företag med Airbus i spetsen och underleverantörer inom design, teknik och ingenjörsteknik. Etablerade bolag är framstående inom områden som militärtransporter, lågtrycksturbiner, lufttankning och flygledning.

Det spanska försvaret har nyligen annonserat nya investeringar på motsvarande 10 miljarder EUR som är till för att förnya befintliga militära system och för genomförande av omstruktureringar inom militärindustrin. Utannonserade projekt berör bland annat inköp av nya fregatter, pansarfordon, lufttankningsplan, obemannade luftfarkoster och ubåtar. Investeringarna kommer att genomföras under en tioårsperiod och är till för att stimulera industrin som förväntas utgöra 1% av landets BNP.

Flygindustrin i Storbritannien

Flygindustrin i Storbritannien har de senaste åren haft en stark tillväxttakt som utklassat landets generella tillväxt. Framförallt drivs tillväxten av den globala marknaden inom civil luftfart även om närmare hälften av industrins omsättning utgörs av försvarsektorn.

Till skillnad från många andra sektorer i Storbritannien är flygindustrin starkt exportdriven och Storbritannien anses vara en av de huvudsakliga leverantörerna av nyckelkomponenter till kommersiell flygplanstillverkning och montering. Flera multinationella huvudleverantörer såsom Airbus och Rolls Royce är väletablerade och även om slutmontering till stor del sker utomlands finns en välutvecklad värdekedja med ett mycket stort antal underleverantörer som tillgodoser industrins efterfrågan av förädlade komponenter och system.

Den brittiska regeringen fortsätter sin satsning för att behålla sin världsledande position som leverantör till flygindustrin och under de senaste åren har flera initiativ lanserats för att ytterligare stärka värdekedjan och positionera landets företagsbas.

Seminariet i Linköping 24 november

Preliminärt program

08:00-08:30 Kaffe och registrering

08:30-08:40 Välkomna
Christer Andersson, Regional Exportrådgivare i Östergötland, Business Sweden

08:40-09.00 Aerospace Cluster Sweden (ACS) Linköping
Urban Wahlberg, Projektledare och ”klustermotor”, ACS

09.00-09.20 Flyg- och försvarsindustrin i Storbritannien
Carl Andreasson, Project Manager, Business Sweden London

09:20-09:40 Flyg- och försvarsindustrin i Spanien
Malin Backman, Project Manager, Business Sweden Madrid

09:40-10.00 Referenscase (att bekräftas)

10:00-12:00 Tid för frågor och individuella möten

Varmt välkommen! Anmäl dig till seminariet via länken nedan eller kontakta:

Malin Backman
E: malin.backman@business-sweden.se 
T: +34 91 444 26 04

Carl Andreasson
E: carl.andreasson@business-sweden.se 
T:+44 20 7616 4087 

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.

Ta del av färska marknadsstudier från hela Europa

Flera av Business Swedens kontor i Europa har under hösten genomfört ett antal studier för att kartlägga möjligheter och utmaningar inom olika branscher och marknader i regionen. 

Studierna kommer att presenteras under ett flertal Europaseminarier.

Läs mer här

Frågor? Kontakta

Malin Backman
E: malin.backman@business-sweden.se 
T: +34 91 444 26 04

Carl Andreasson
E: carl.andreasson@business-sweden.se
T:+44 20 7616 4087