Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

24 mar 2015 8:00 - 11:00 ALMI, Köpmangatan 23-25, Örebro

Seminarium om affärsmöjligheter i Norden

Business Sweden, Enterprise Europe Network, Handelskammaren Mälardalen och Svenskt Näringsliv välkomnar dig till ett spännande seminarium med fokus på affärsmöjligheter på de nordiska marknaderna.

Exporten till Danmark, Finland och Norge utgör tillsammans nästan en fjärdedel av Sveriges totala export. För många svenska företag är de nordiska marknaderna ofta det första steget för export och för företag med etablerad export viktiga marknader för ytterligare internationell expansion.

Affärsmöjligheter i Danmark
Danmark är en viktig handelspartner för Sverige och är idag vår femte största exportmarknad. Den geografiska närheten i Öresundsregionen gör att landet blir ett bra första exportland för många små- och medelstora företag. Landet har en stark tillväxt potential och det krävs relativt små resurser att utvärdera marknaden samt starta försäljning i jämförelse med marknader längre bort. Business Sweden har under hösten utfört marknadsstudier på den danska marknaden som visar på affärsmöjligheter i flera branscher som t.ex. livsmedel, tjänstesektorn, miljöteknik, hälsa- och sjukvård samt upphandling i offentlig sektor.

Affärsmöjligheter i Norge
Den norska marknaden bjuder på affärsmöjligheter inom många olika områden. Norges ekonomi är stark med låg arbetslöshet och hög historisk lönetillväxt. Den norska konsumenten är kapitalstark och har en hög disponibel inkomst att lägga på konsumtion. Business Sweden ser också stora möjligheter inom bland annat energisektorn där man står inför rekordinvesteringar inom kraftnät och förnybar energi. Norge ligger även i världstoppen när det gäller sjukvårdsutgifter per capita och likt Sverige har man en åldrande befolkning vilket kräver nya lösningar för att effektivisera vården.

Affärsmöjligheter i Finland
Finland kan beskrivas som en attraktiv närmarknad med likartad kultur som i Sverige. Förutom att vi har en gemensam historia och nära politiska relationer är ju också svenska ett officiellt språk i Finland. Finland har en ur svensk synvinkel likartad affärsmiljö, icke att förglömma en av världens mest välutbildade arbetskraft. Den likartade affärsmiljön syns inte minst i de många framgångsrika svensk-finska samarbeten som finns; TeliaSonera, Stora Enso, Nordea och SSAB/Ruukki för att nämna några. Näringslivet i Finland är relativt koncentrerat i till södra och mellersta Finland men även i de norra delarna av Finland finns aktiviteter speciellt inom gruvindustri och Arktis.

Ta tillvara på tillfället och få ny inspiration till er framtida utlandssatsning! 

Nikki Brandt, chef för Business Swedens verksamhet i Danmark, Marie Gidlund, Regional Exportrådgivare samt Evelina Wass, Affärsrådgivare, Enterprise Europe Network och Anna Holmström från Handelskammaren Mälardalen kommer att finnas på plats för diskussion i samband med er internationaliseringsprocess. Under dagen kommer det även att finnas möjlighet till individuella möten.

Här kan du läsa agendan för dagen.

Seminariet är kostnadsfritt och anmälan sker senast 23 mars via formulär nedan.

Vid frågor kontakta:
Michael Norman
Business Sweden
T: +45 33 36 05 84
E: michael.norman@business-sweden.se

Viktor Heide
Business Sweden
T: +45 33 36 00 68
E: viktor.heide@business-sweden-se  

Välkommen! 

I samarbete med:

Samarbetspartnerlogos

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.