Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language

31 maj 2013 9:00 - 11:30 Stockholm

Seminarium om affärsmöjligheter för miljöteknikföretag i Turkiet

Business Sweden arrangerar ett seminarium i Stockholm med fokus på affärsmöjligheter för svenska miljöteknikföretag inom den kommunala sektorn i Turkiet. Detta seminarium är en förberedande aktivitet inför en kommande miljöteknikdelegation som äger rum den 8-10 oktober i Turkiet och syftar till att ge de svenska miljöteknikföretagen en större inblick och facilitera kontakter inom bl.a. den kommunala sektorn.

Ta tillfället att få en inblick i en spännande marknad med potential för den som navigerar rätt. Genom att belysa både grundläggande marknadsfakta och sektorspecifik information vill vi visa hur svenska leverantörer kan öka / initiera försäljningen mot den kommunala sektorn i Turkiet.

Turkiet är idag den 17 största ekonomin i världen. BNP har nästan fyrdubblats sedan 2001 och enligt OECDs prognos kommer Turkiet ekonomi att växa snabbast jämfört med samtliga OECD medlemsländer under 2011-2017. Landet genomgår just nu en storskalig moderniseringsprocess där inte minst den kommunala sektorn spelar en central roll. Investeringar inom den kommunala sektorn förväntas öka kraftigt och det är framförallt allmännyttiga anläggningar för hantering av vatten, avlopp och avfall samt kollektivtransporter och energieffektivisering som kommer att vara i fokus de närmaste åren. Finansieringen av investeringar inom den kommunala sektorn sker från kommunernas egna medel som i många fall backas upp av internationella institutioner såsom World Bank, EBRD och EU.

Välkommen till ett seminarium i Stockholm för att lära dig mer om affärsmöjligheterna inom den kommunala sektorn i Turkiet med fokus på följande områden:

 • Avfallshantering 
 • Vatten- & Avloppsvattenhantering
 • Energieffektivisering


Preliminärt program

 • 08:30 – 09:00 Registrering och kaffe
 • 09:00 – 09:10 ”Presentation av regeringens Miljöteknikprogram i Turkiet 2012-1014”, Igor Vlassiouk,    Senior Project Manager, Business Sweden
 • 09:10 – 09:30 ”Turkiets kommunala sektorns struktur och ansvarsområden”, Turkish Union of Municipalities
 • 09:30 – 09:50  ”Lagstiftning & utvecklingsplaner inom miljöområdet för den kommunala sektorn i Turkiet”, Ministry of Environment and Urbanization
 • 09:50 -10:10 ”EU finansierade projekt inom den kommunala sektorn”, Delegation of the European Union to Turkey
 • 10:10 -10:30 Kaffepaus
 • 10:30 – 10:50 ”Utvecklingsplaner inom miljöområdet - aktuella och kommande projekt”, Istanbul Metropolitan Municipality
 • 10:50 -11:10 ”Erfarenheter från samarbetsprojekt mellan svenska och turkiska kommuner”, Sveriges Kommuner och Landsting
 • 11:10 – 11:15 Information gällande studier som Business Sweden har genomfört  under 2013 – ”Municipal Tendering Process in Turkey”
 • 11:15 – 11:30 Frågor & svar

Gör din anmälan till seminariet senast den 29 maj 2013 genom att fylla i formuläret nedan. Efter seminariet finns det möjlighet att tala med Business Sweden representanter om möjligheter för ditt företag i Turkiet. Seminariet är kostnadsfritt.

Tid och plats
Tid: Fredag 31 maj 2013, kl 09:00 – 11.30
Plats: World Trade Center, Konferenslokal Atlanta,
Klarabergsviadukten 70, Stockholm


Välkommen!

 

Registreringen har stängt. Var vänlig och kontakta oss för mer information.