Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

21 mar - 23 mar Jakarta, Indonesia

Flygplatsdelegation till Indonesien

Business Sweden, Svenska ambassaden och UD erbjuder en möjlighet att delta i en delegation till Indonesien. Syfte med delegationen är att skapa affärsmöjligheter i samband med utbyggnad av nya och befintliga flygplatser.

Som världens fjärde folkrikaste land och med en geografisk spridning över 17.000 öar är Indonesien beroende av sin flygindustri. Idag finns 240 flygplatser och mer än 60 nya kommer byggas fram till 2030. I tillägg pågår ett stort antal uppgraderingsprojekt av befintliga flygplatser vilket skapar stora möjligheter för svenska företag.

Den expanderande flygindustrin och behovet av investeringar i befintlig infrastruktur är drivet av en snabbt växande medelklass, ökande turism och den stabila och höga tillväxten i Indonesien och övriga ASEAN länder. Dessutom finns krav på att möta internationella standarder för samtliga indonesiska flygplatser.

Projekt med sammanlagda värden över 25 miljarder kronor har initierats i flygplatser i Indonesien och behov av lösningar av relevans för svenska företag finns inom vitt skilda områden som flygledningssystem, markkontrollsystem, digital infrastruktur, marktransportsystem, lösningar för flygfrakt och kompetensutveckling.

Målsättningen med delegationen är att få inspiration, kunskap och information om hur man kommer åt affärerna inom den indonesiska flygindustrin samt att knyta värdefulla kontakter med nyckelpersoner på plats.

Läs mer (in English)

en bild

Anders Wickberg

Trade Commissioner to Indonesia Jakarta Trade Commissioner to Indonesia, Jakarta
en bild

Anders Wickberg

Trade Commissioner to Indonesia Jakarta Trade Commissioner to Indonesia, Jakarta